Aktualizacja strony została wstrzymana

Rusza Spis Powszechny. List Otwarty do Ślązaków: prosimy, nie porzucajcie polskości na rzecz sztucznej „narodowości śląskiej”

Pierwszego kwietnia zaczyna się spis powszechny. Ruch Autonomii Śląska – organizacja, której liderzy w swoich wypowiedziach dopuszczają brak lojalności wobec Państwa Polskiego – nawołuje obywateli do deklarowania narodowości śląskiej. W ten sposób rutynowa procedura spisu może się zmienić w plebiscyt: za czy przeciw polskości tego regionu.

Taki plebiscyt uważamy za niepokojący. Miłość do tej konkretnej ziemi, poszanowanie jej odrębnej tradycji, jej szczególnej historii, zainteresowanie jej piękną gwarą i ciekawymi obyczajami, to coś twórczego i pięknego. Natomiast sztuczne, w jakiejś mierze również polityczne, tworzenie nowej narodowości uważamy za fikcję. Wyrażamy także obawę, iż w ten sposób uruchamiany jest proces, który może doprowadzić do zerwania delikatnych więzi społecznych i rodzinnych.

I dlatego właśnie dziś mówimy: warto być Polakiem, warto być polskim patriotą. Także na Śląsku.

Aby to wykazać można się odwoływać do dumnej tradycji powstań śląskich, kiedy to chłopscy i robotniczy mieszkańcy Śląska bronili swojej tożsamości przed przewagą niemieckich warstw posiadających. Czy do dramatycznego czynu wiernych Polsce Ślązaków, którzy ponieśli najstraszliwszą cenę przywiązania do zamordowanej polskiej państwowości w czasie drugiej wojny światowej. Do przelanej krwi tysięcy polskich patriotów, dawnych powstańców, żołnierzy, harcerzy. Do postawy tych, którzy zachowywali polskość w warunkach najstraszliwszych.

Ale można się też odwołać do współczesnego mądrego patriotyzmu nakierowanego na tworzenie ekonomicznej siły tego regionu. Nie zapewnią tej siły wywoływane sztucznie waśnie, ani oglądanie się na inne kraje, dla których Śląsk będzie zawsze tylko drugoplanową peryferią. Powodzenie zależy od łączności z Państwem Polskim, i od współdziałania wszystkich mieszkańców regionu: miejscowych i przyjezdnych. Tych, którzy byli tu zawsze i tych, którzy osiedlili się tu w ostatnich dziesięcioleciach, ale przecież także mieli swój udział w dorobku regionu, także dołożyli swoją cegiełkę do tego, z czego Śląsk jest dumny.

Apelujemy do mieszkańców Śląska: nie traktujcie komunistycznych patologii czy nawet błędów III RP wobec tej ziemi jako dziedzicznej winy Polski i Polaków. Ta wina ma zawsze konkretnego sprawcę, a sprawcy ci krzywdzili także inne części Polski. Tylko utrzymanie jedności tego regionu z resztą Polski, naturalnie przy poszanowaniu jego specyfiki, pozwoli na sensowny rozwój, na pełne wykorzystanie jego potencjału. Rozniecanie sztucznych podziałów nie przyniesie nic dobrego, nikomu. Odwet za realne lub domniemane krzywdy stanie się źródłem kolejnej krzywdy – choćby Polaków z innych części Polski, także tych Polsce zabranych, którzy przybyli na Śląsk i są już „stąd”.

Przyznawajmy się zatem przy okazji spisu do polskości i okażmy sobie nawzajem solidarność. To pół sukcesu. Reszta będzie zależała od nas samych.

Swoje podpis pod listem można złożyć na portalu wPolityce.pl

Podpisy:


Jacek Karnowski, red. naczelny portalu wPolityce.pl
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog
Piotr Zaremba, dziennikarz
prof. Ryszard Legutko, filozof
Jarosław Marek Rymkiewicz, Poeta
Zuzanna Kurtyka
Zbigniew Romaszewski, wicemarszałek Senatu
prof. Zdzisław Krasnodębski, socjolog
Krzysztof Skowroński, dziennikarz
Piotr Gabryel, dziennikarz
Marek Jurek, b. marszałek Sejmu
Krzysztof Czabański, dziennikarz
Piotr Semka, dziennikarz
Dariusz Karłowicz, filozof
Marek Pyza, dziennikarz
Bronisław Wildstein, dziennikarz
Michał Karnowski, dziennikarz
Marian Piłka, polityk
Łukasz Warzecha, dziennikarz
Paweł Nowacki, dziennikarz
Teresa Bochwic, dziennikarka
Jan Pospieszalski, dziennikarz
Ewa Świecińska, dziennikarz, reżyser
Anita Gargas, dziennikarz
Sławomir Cenckiewicz, historyk
Bartłomiej Wróblewski, dziennikarz
Krzysztof Karwowski, dziennikarz
Marcin Wikło, dziennikarz
Joanna Lichocka, dziennikarka
Artur Bazak, dziennikarz
Wiktor Świetlik, dziennikarz

Swój podpis pod listem można złożyć pisząc na adres:

listdoslazakow@gmail.com

(prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz miasta lub województwo)

lub też wpisując się pod tym tekstem (również prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz miasta lub województwo. Nazwiska z komentarzy zostaną zebrane i również dołączone do listy sygnatariuszy).

Za: wPolityce | http://wpolityce.pl/view/9455/Rusza_Spis_Powszechny__Nasz_List_Otwarty_do_Slazakow__prosimy__nie_porzucajcie_polskosci_na_rzecz_sztucznej__narodowosci_slaskiej_.html | Rusza Spis Powszechny. Nasz List Otwarty do ŚlÄ…zaków: prosimy, nie porzucajcie polskości na rzecz sztucznej "narodowości ślÄ…skiej"

Skip to content