Aktualizacja strony została wstrzymana

Moskiewski prokurator odmawia wydania zakazu na Protokoły Mędrców Syjonu

Poniżej przytaczamy tłumaczenie informacji, która ukazała się w żydowskim serwisie European Jewish News, i przez to należy brać odpowiednią poprawkę na stosowany język i użyte określenia. Dla przypomnienia: spór o tzw. Protokoły Mędrców Syjonu próbuje ogniskować się wokół ich autentyczności, jakkolwiek nie ma to większego znaczenia, gdyż – ktokolwiek jest ich autorem – dość trafnie ujmuje cele światowego syjonizmu. Tym bardziej, że z upływem lat treść Protokołów zaczyna krok po kroku sprawdzać się, często ze 100-procentową dokładnością. I stąd nagonka na każdego, kto próbuje rozpowszechniać te teksty, bowiem nic tak nie boli jak ujawniona, nawet po latach, prawda. – Red.

Prokurator główny odmówił wydania zakazu sprzedaży Protokołów Mędrców Syjonu, jednej z najbardziej haniebnych podróbek antysemickich tekstów, powiedziała w poniedziałek grupa praw człowieka.

Moskiewska organizacja praw człowieka wystąpiła z żądaniem, by miasto albo wydało zakaz sprzedaży książki, albo opublikowało ją z wyraźną uwagą, że tekst jest fałszywy.

Tekst dokumentuje rzekomy spisek żydowski przejęcia świata, napisany przez rosyjską tajną policję w 1901 roku, rozpowszechniony na początku XX wieku.

Jego oryginalna publikacja zbiegła się z falą carskich pogromów antyżydowskich, rozpoczętych w 1880 roku.

Według organizacji, główny prokurator Moskwy swoją decyzję oparł na opinii Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk z 2009 roku, która stwierdziła, że jego publikacja nie złamała rosyjskiego prawa.

Raport Instytutu mówi, że w tekście „nie ma informacji prowadzących do aktów przemocy wobec innych (nie-rosyjskich) narodowości, grup społecznych czy religijnych.”

Organizacja praw człowieka zapowiedziała, że odwoła się od decyzji prokuratora Moskwy.

Wykaz nielegalnych skrajnych wydawnictw przygotowanych przez rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości obejmuje ponad 800 książek, w tym islamskie broszury, literaturę neonazistowską i broszury antysemickie.

Na liście są również materiały publikowane przez Świadków Jehowy w Ameryce.

Tłumaczenie Ola Gordon
AFP – 29.03.2011
Moscow prosecutor refuses to ban Protocols of the Elders of Zion, one of the most infamous fake anti-Semitic book” – EJPress,

Za: StopSyjonizmowi | http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/03/30/moskiewski-prokurator-odmawia-wydania-zakazu-na-protokoly-medrcow-syjonu-jedna-z-najbardziej-haniebnych-podrobek-antysemickiej-ksiazki/ | Moskiewski prokurator odmawia wydania zakazu na Protokoły Mędrców Syjonu, „jednÄ… z najbardziej haniebnych podróbek antysemickiej książki”

Skip to content