Moskiewski prokurator odmawia wydania zakazu na Protokoły Mędrców Syjonu

Aktualizacja: 2011-03-31 10:42 am

Poniżej przytaczamy tłumaczenie informacji, która ukazała się w żydowskim serwisie European Jewish News, i przez to należy brać odpowiednią poprawkę na stosowany język i użyte określenia. Dla przypomnienia: spór o tzw. Protokoły Mędrców Syjonu próbuje ogniskować się wokół ich autentyczności, jakkolwiek nie ma to większego znaczenia, gdyż – ktokolwiek jest ich autorem – dość trafnie ujmuje cele światowego syjonizmu. Tym bardziej, że z upływem lat treść Protokołów zaczyna krok po kroku sprawdzać się, często ze 100-procentową dokładnością. I stąd nagonka na każdego, kto próbuje rozpowszechniać te teksty, bowiem nic tak nie boli jak ujawniona, nawet po latach, prawda. – Red.

Prokurator główny odmówił wydania zakazu sprzedaży Protokołów Mędrców Syjonu, jednej z najbardziej haniebnych podróbek antysemickich tekstów, powiedziała w poniedziałek grupa praw człowieka.

Moskiewska organizacja praw człowieka wystąpiła z żądaniem, by miasto albo wydało zakaz sprzedaży książki, albo opublikowało ją z wyraźną uwagą, że tekst jest fałszywy.

Tekst dokumentuje rzekomy spisek żydowski przejęcia świata, napisany przez rosyjską tajną policję w 1901 roku, rozpowszechniony na początku XX wieku.

Jego oryginalna publikacja zbiegła się z falą carskich pogromów antyżydowskich, rozpoczętych w 1880 roku.

Według organizacji, główny prokurator Moskwy swoją decyzję oparł na opinii Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk z 2009 roku, która stwierdziła, że jego publikacja nie złamała rosyjskiego prawa.

Raport Instytutu mówi, że w tekście „nie ma informacji prowadzących do aktów przemocy wobec innych (nie-rosyjskich) narodowości, grup społecznych czy religijnych.”

Organizacja praw człowieka zapowiedziała, że odwoła się od decyzji prokuratora Moskwy.

Wykaz nielegalnych skrajnych wydawnictw przygotowanych przez rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości obejmuje ponad 800 książek, w tym islamskie broszury, literaturę neonazistowską i broszury antysemickie.

Na liście są również materiały publikowane przez Świadków Jehowy w Ameryce.

Tłumaczenie Ola Gordon
AFP – 29.03.2011
Moscow prosecutor refuses to ban Protocols of the Elders of Zion, one of the most infamous fake anti-Semitic book” – EJPress,

Za: StopSyjonizmowi -- [Org. tytuł: « Moskiewski prokurator odmawia wydania zakazu na Protokoły Mędrców Syjonu, „jednÄ… z najbardziej haniebnych podróbek antysemickiej książki”»]
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=35529 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]