Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: skandaliczne konferencje na temat stosunku homoseksualistów do Kościoła katolickiego

Jesienią tego roku na dwóch uczelniach katolickich i wydziałach religijnych dwóch świeckich uczelni ma się odbyć seria konferencji pod wspólnym tytułem: „Więcej niż monolog: różnorodność seksualna a Kościół katolicki”.

Seminaria zorganizowane zostaną w: Fordham University, Union Theological Seminary, Yale Divinity School i Fairfield University.

Jak informują organizatorzy (przedstawiciele dwóch uniwersytetów katolickich i wydziałów religijnych dwóch innych, świeckich uczelni), uczestnicy konferencji mają się skupić na problemach członków wspólnoty lesbijek, pederastów, biseksualistów i transwestytów (LGBT), będących katolikami i ich stosunku do Kościoła katolickiego. Zajęcia mają być poprowadzone w duchu wolności akademickiej, pozwalającej na swobodne wypowiedzi na temat wpływu różnorodności seksualnej na życie ludzi związanych z Kościołem katolickim.

Organizatorzy mają nadzieję, że podczas konferencji pojawią się pytania, które jeszcze nigdy nie padały w dyskusji na ten temat. Uważają, że „już czas skończyć z monologiem ze strony Kościoła”.

Pierwsze spotkanie ma się odbyć 16 września w Nowym Jorku na Fordham University. Przewiduje się, że w konferencji wezmą także udział uczeni i studenci deklarujący odmienne „orientacje seksualne”. Organizatorzy mają również nadzieję, że nie dojdzie do zakłócenia przebiegu spotkań.

Źródło: America National Catholic WeeklyMagazine, AS

Komentarz PiotrSkarga.pl: Na naszej stronie informowaliśmy już o tym, jak w USA aktywiści homoseksualni infiltrują środowiska katolickie. Np. The National Gay and Lesbian Task Force otrzymała ponad 152 tys. dol. na opracowanie planu, koncentrującego się na budowie ruchu popierającego żądania pederastów, lesbijek, biseksualistów i transwestytów w obrębie Kościoła Rzymskokatolickiego w USA. Z tych m.in. względów jezuicka uczelnia Fairfield University otrzymała 100 tys. dol. w celu „rozszerzenia dotychczasowej dyskusji na temat homoseksualizmu w ramach Kościoła katolickiego i włączenia do niej opinii różnych postępowych teologów”. Być może opisana wyżej seria konferencji jest właśnie elementem tej strategii, przypominającej zresztą strategie komunistów infiltrujących w XX wieku Kościół Katolicki.

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,6927,2,0,1,I,informacje.html