Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: Katolicki uniwersytet zaoferuje świadczenia socjalne parom homoseksualnym

Katolicki uniwersytet Marquette University w Milwaukee rozszerza ofertę ubezpieczeń zdrowotnych i innych świadczeń socjalnych dla tzw. partnerów (domestic partners), czyli dla par homoseksualnych.

Decyzja jest wynikiem nacisków kadry naukowej i administracyjnej oraz gorącej debaty, która toczyła się od roku po decyzji Roberta A. Wild, prezydenta uniwerystetu, odmawiającej zatrudnienia lesbijki, Jodi O’Brian na stanowisku dziekana wydziału Sztuki i Nauki (College of Arts and Sciences). Po pewnym czasie ogłoszono o „zawarciu wspólnej umowy”, jednak bez ujawniania szczegółów.  Panująca na uniwerytecie atmosferze politycznej poprawności, uległość lobby homoseksualnemu oraz odrzucenie Nauki Kościoła, doprowadziły w końcu do niedawnego głosowania Senatu uniwersytetu oraz rady studenckiej, które rozszerzyło zakres świadczeń socjalnych na zarejestrowane pary homoseksualne. Począwszy od 2012 roku, przysługiwać im będą takie same świadczenia jak małżeństwom.

Prezydent R.Wild tłumaczył podjęcie decyzji mówiąc, iż „Jeśli naprawdę chcemy zastosować w życiu zasady Jezuickie curia personalis, zapytuję siebie czy mógłbym pogodzić to z odmową oferty opieki zdrowotnej dla pary, która legalnie zarejestrowała swoje oddanie sobie nawzajem.”

.