Aktualizacja strony została wstrzymana

Protest w sprawie agresji na Libię

Agresja wymierzona w Libię jako suwerenne państwo jest jawnym przykładem na zapanowanie mody (wprowadzonej przez USA) na załatwianie w ten sposób swoich brudnych, partykularnych interesów. Zaś wykorzystanie do tego mandatu wspólnoty narodów jaką jest ONZ stawia tę organizację (mieniącą się „pokojową”) po stronie agresora.

Nadużywa się w oczywisty sposób autorytetu tej organizacji stawiając ją na równi z bandytami którzy niechlubnie zapisali się w dziejach ludzkości. Podważając tym samym sens jej istnienia i prawo do występowania w imieniu wszystkich społeczności międzynarodowych. Bez wątpienia agresja na Irak i na Jugosławię była początkiem dla promowania i wspierania takich działań.

Ta kolejna jest tylko konsekwencją poprzednich związanych z ingerencją w wewnętrzne sprawy suwerennych państw skazanych przez nią na dezintegrację i destrukcję. Organizacja ta stała się kolejnym narzędziem światowych lobby finansowych i gospodarczych do manipulacji losem państw i społeczeństw. Niepokornych przekonywując do swoich racji za pomocą sił militarnych zainteresowanych tym państw.
Sprawia to, że już dziś żadne państwo ani społeczeństwo nie może czuć się bezpieczne i wolne we własnym kraju o ile nie zgodzi się na dyktat i warunki stawiane przez wyżej wspomniane lobby. Dlatego to uzurpowanie sobie prawa do rządu dusz wszystkich światowych społeczeństw może budzić jedynie odrazę i obrzydzenie, oraz sprzeciw.

Zakłamanie i hipokryzja jest tu nader widoczne, gdyż organizacja ta na przykład w przypadku Palestyny nie przedsięwzięła (choćby w minimalnym stopniu) żadnych rzeczywistych działań. Pomimo tego że Izrael używał i używa sił militarnych do spacyfikowania tej społeczności I nikomu nie przeszkadzało oraz nie przeszkadza że ginie tam ludność cywilna. Światowe mass media będące w rękach światowej finansowo gospodarczej oligarchii poprzez manipulowanie informacjami. W tendencyjny sposób przedstawiają rzeczywistość świadomie i celowo wpływając na jego spaczenie.
Jeżeli teraz ludzie nie zdobędą się na zmasowany sprzeciw wobec wymienionych działań to ich przyszłość i wolność stanie się Matrixem.
Źadną miarą na taką przyszłość dla siebie i swojego kraju nie możemy się zgodzić.

Wyrażamy swój sprzeciw i oburzenie wobec agresji dokonanej na suwerenne państwo, Libię z wykorzystaniem rezolucji ONZ, która w oczywisty sposób narusza dobra i prawa tego państwa.

Protestujemy też przeciwko nadużywaniu sił militarnych (lotnictwa) gdyż zgodnie z rezolucją miały one jedynie zabezpieczać przestrzeń powietrzną nad tym państwem. Tymczasem wykorzystuje się je do niszczenia celów na ziemi.
Jest to nadużycie prerogatyw jakie zostały udzielone tym siłom w celu powstrzymania przemocy w tym kraju.

Protest jest oficjalnym stanowiskiem uczestników portalu Polacy.eu.org

SpiritoLibero

Za: SpiritoLibero blog (2011-03-20) | SpiritoLibero | Oświadczenie - protest w sprawie agresji na Libię.

Skip to content