Aktualizacja strony została wstrzymana

Uwagi na temat wezwań rządu USA do restytucji mienia żydowskiego

Zacznijmy od pierwszej sprawy, a mianowicie od tego, że USA podpisało z Polską umowę indemnizacyjną, na mocy której Polska wypłaciła USA określoną kwotę tytułem odszkodowania za mienie obywateli USA przejęte przez PRL. To miało załatwiać całość roszczeń.

Praktyka dowodzi, że Amerykanie wypłacali odszkodowania z tych środków m.in. ludziom, którzy nigdy nie byli właścicielami nieruchomości w Polsce. Przykłady znam z własnej praktyki adwokackiej.

Druga kwestia jest taka, że w Polsce majątki (mienie) opuszczone po II wojnie światowej przez prawowitych właścicieli Państwo nabywało nader często w drodze tzw. przemilczenia, polegającego na tym, że właściciele nie zgłosili się po nie przez 10 lat od zakończenia działań wojennych. Najpierw ten termin wynosił 20 lat, potem został skrócony do lat 10. Większość tego mienia opuszczonego została przywrócona przedwojennym właścicielom lub ich następcom prawnym. Były właściwe procedury i można było z nich korzystać, co więcej, z powodzeniem z nich korzystano. Kto tego nie zrobił nie powinien teraz obciążać innych skutkami swojego zaniechania. Nie dotyczy to mienia znacjonalizowanego w drodze reformy rolnej, czy dekretów nacjonalizacyjnych.

Trzecia kwestia dotyczy dotrzymania zobowiązań sojuszniczych przez naszych zachodnich aliantów, którzy zaakceptowali pozostawienie Polski w radzieckiej strefie wpływów i narzucenie naszemu krajowi ustroju politycznego i gospodarczego, którego Polska wcale sobie nie życzyła. To nie Polska i Polacy przeprowadzili z własnej woli nacjonalizację i reformę rolną, a przeprowadził je rząd przyniesiony na radzieckich czołgach, przed którymi nasi sojusznicy nie byli gotowi Polski bronić.

Od upadku PRL minęło ponad 20 lat. Przez czas jego istnienia zwykli ludzie kupowali mieszkania, ziemię, czy też brali je w użytkowanie wieczyste, później kształtowały się nowe stosunki własnościowe, ludzie robili interesy, budowali przedsiębiorstwa, dorabiali się. Oczywistym jest, że restytucja mienia w naturze jest niemożliwa. Oczywistym także jest, że na nacjonalizacji i socjaliźmie Polska się nie wzbogaciła, a stała się jedynie zaściankiem Europy, którego rozwój został zamrożony na kilkadziesiąt lat. Nie wzbogaciło się na tym też polskie społeczeństwo. Nawet na wsi zmiany te per saldo nie były korzystne, przed wojną ilość dzieci chłopskich kończących studia była wyższa niż w PRL.

W takiej sytuacji mówienie, a wręcz pouczanie, iż Polska ma wypłacać z funduszy nas wszystkich, polskich podatników jakiekolwiek rekompensaty za to, że Sowieci za zgodą USA i Wielkiej Brytanii narzucili Polsce gospodarkę socjalistyczną i nacjonalizację jest głeboko niemoralne. Nie mniej niemoralne niż krzywdy majątkowe wyrządzone przez Sowietów Polsce i Polakom. Jeśli Ameryka i Jej sojusznicy, którzy po 1945 roku zostawili nasz kraj na pożarcie Związkowi Radzieckiemu byliby gotowi pokryć szkody wywołane niedotrzymaniem sojuszu, jeżeli Rosja byłaby gotowa pokryć krzywdy wywołane przez jej nie tak dawne władze radzieckie, to proszę bardzo, będzie z czego płacić. A jak nie są do tego gotowi, to niech zostawią nasz kraj w spokoju. No chyba, że też chcą się zająć reformą rolną przeprowadzoną onegdaj przez Napoleona, czy też majątkami żydowskimi (i innymi chyba też) skonfiskowanymi w Rosji przez bolszewików po rewolucji październikowej.

Piotr Pe

Za: PiotrPe.Blog | http://piotrpe.salon24.pl/287880,rzad-usa-wzywa-polske-do-restytucji-mienia-zydowskiego-hmm | RzÄ…d USA wzywa Polskę do restytucji mienia żydowskiego, hmm

Skip to content