Aktualizacja strony została wstrzymana

Brytyjski sąd orzekł, że chrześcijańska para nie może zostać rodzicami zastępczymi ze względu na przekonania

Jak donosi CNA w Nottingham w Anglii, w dniu 28 lutego, dwóch brytyjskich sędziów orzekło, że chrześcijańskie małżeństwo nie może już uczestniczyć w procesie opieki nad dziećmi, ze względu na przekonania. Chodziło o ich pogląd, iż homoseksualny styl życia jest niemoralny.

Eunice (62) i Owen Johns (65), należą do kościoła Zielonoświątkowców, mieszkają w Derby i do niedawna obejmowali swoją opieką dzieci porzucone, w sumie przyjmowali w swoim domu 15 wychowanków. Po wyroku w sprawie, Eunice Johns mówi, że ona i jej mąż „są w bardzo trudnej sytuacji”.

„Wszystko, co chciałam zrobić, to zaoferować kochający dom dziecku w potrzebie”, powiedziała Eunice Johns. „Mamy dobre wyniki jako przybrani rodzice, ale dlatego, że jesteśmy chrześcijanami z jasno określonym nurtem poglądów na temat etyki seksualnej, jednak to najwyraźniej sprawia obecnie, że nie nadajemy się na rodziców zastępczych.”

„Sędziowie zasugerowali, że nasze poglądy mogłyby zaszkodzić dzieciom. Powiedziano nam, że nasze poglądy moralne mogą „zarażać” dziecko, szkodzić jego prawidłowemu rozwojowi. Nie wierzymy, że tak jest.”

Dwóch starszych rangą członków sądu rodzinnego w Nottingham, lord sędzia Munby i sędzia Beatson, rozpatrywali sprawę wspólnie. Zwolennicy i przeciwnicy rodziny Johns wskazują, iż wyrok ten to moment przełomowy punkt w brytyjskim społeczeństwie i orzecznictwie sądowym, gdyż może być precedensem dla przyszłych wyroków w sprawach dotyczących orientacji seksualnej, czyli związanych z szeregiem niezwykle kontrowersyjnych przepisów,  w tym pochodzącym z roku 2010 „Equality Act”.

W orzeczeniu sędziowie Munby i Beatson interpretowali nakaz braku dyskryminacji znajdujący się we wspomnianym dokumencie, jako wskazania odnoszące się do relacji między rodzicami i dziećmi zastępczymi również. Sędziowie wskazali, że umieszczenie dzieci z chrześcijanami, którzy reprezentują wartości konserwatywne w sprawach akceptacji dla homoseksualizmu może prowadzić do wypaczenia prawidłowego światopoglądu u dziecka, co nie wyszłoby mu na dobre.

Sąd uznał, że brak akceptacji rodziców zastępczych dla odmiennych orientacji seksualnych powoduje, iż mogłoby dojść do konfliktu z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonywaniem opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych.  Owszem, rodzice zastępczy mają zdaniem sądu prawo do wolności przekonań i religii, jednak zdaniem sędziów w sprawach opieki zastępczej „przepisy dotyczące orientacji seksualnych i ich równości powinny mieć pierwszeństwo” nad prawami wolności religijnej rodziców zastępczych.

Sędziowie wskazali nawet, że władze państwowe mogą wymagać od osób pełniących obowiązku zastępczych rodziców wykazywania pozytywnego stosunku do homoseksualnych skłonności i zachowań. Podkreślili również, iż „manifestowanie poglądów religijnych” przez zastępczych rodziców odbywa się ze „szkodą dla dzieci”.

Andrea Williams, dyrektor brytyjskiej firmy Christian Legal Centre, zauważyła, że Eunice i Owen Johns zostali wprost poinformowani przez brytyjskich sędziów, że ich poglądy mogą być szkodliwe dla dzieci. Williams zwróciła również uwagę na niepokojący trend w ostatnich brytyjskich orzeczeniach sądów rodzinnych i ewolucji przepisów.

„Prawo jest coraz częściej interpretowane przez sędziów w sposób, który sprzyja homoseksualnym zachowaniom i postawom w ramach tzw. prawa do wolności sumienia”, zauważyła. Od chrześcijan zaczyna się wymagać wyrzeczenia się swoich przekonań lub braku ich manifestowania, by mogli dalej pracować i żyć w społeczeństwie.

„Jeśli zasady chrześcijańskiej moralności są szkodliwe dla dzieci oraz stają się nie do przyjęcia dla państwa”, pyta Williams: „to ile lat mamy jeszcze przed sobą zanim fizycznie zacznie się obierać dzieci z rodzin chrześcijańskich – dla „dobra” ich rozwoju?”

Źródło: CNA

Za: Christianitas.pl | http://christianitas.pl/?sr=!czytaj&dz=11&id=1457 | Wielka Brytania – SzokujÄ…cy wyrok! Brytyjski sÄ…d orzekł, że chrześcijańska para nie może zostać rodzicami zastępczymi ze względu na przekonania

Skip to content