Aktualizacja strony została wstrzymana

ACLU: „Możesz być chrześcijaninem, ale nie możesz postępować jak chrześcijanin”

W USA toczy się przełomowy proces w sprawie wyrzucenia z uczelni – z powodu przekonań religijnych – jednej ze studentek psychologii. Juel Ward, która była na ostatnim roku studiów, podczas odbywania praktyki odmówiła doradzania homoseksualnemu studentowi, cierpiącemu na depresję. Dziewczyna jest chrześcijanką i nie akceptuje homoseksualnych relacji. Udała się więc do swojego opiekuna i poprosiła o przydzielenie studentowi innej osoby.  

Ward wkrótce pociągnięto do odpowiedzialności dyscyplinarnej i ostatecznie wyrzucono z Eastern Michigan Uniwersity za naruszenie Kodeksu Etyki Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (ATP). Zarzucono jej, że zachowała się „nieprofesjonalnie”.

Studenci psychologii w USA zobowiązani są do postępowania, zgodnie z Kodeksem Etyki ATP, który jest nadrzędny w stosunku do kodeksu etycznego danej uczelni. Dlatego też władze uniwersytetu w Michigan uznały, że Ward dopuściła się poważnego wykroczenia, nie wykazując się „profesjonalnym podejściem”.

Studentka uważa, że miała prawo odmówić „zajęcia się tym konkretnym pacjentem”, ze względu na konflikt interesów. Sami specjaliści od psychologii twierdzą, że czasami to jest konieczne, właśnie ze względu na konflikt interesów, by nie być stronniczym i zadziałać w jak najlepszym interesie pacjenta.

Dziewczyna pozwała uczelnię do sądu, zarzucając jej dyskryminację z powodu przekonań religijnych oraz naruszenie prawa do wolności słowa. 26 lipca 2010 r. sąd okręgowy odrzucił jej wniosek. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, który przychylił się do prośby Ward.

Sprawa Julea Ward jest bacznie monitorowana przez środowiska akademickie, homoseksualne i religijne. Wszyscy zastanawiają się, kiedy następuje przekroczenie granicy i dochodzi do dyskryminacji akademickiej, w przypadku gdy istnieje konflikt pomiędzy chrześcijańskimi poglądami nt. homoseksualizmu a wolnością religijną studentów.

Przedstawiciel Amerykańskiej Unii Praw Cywilnych i Obywatelskich (ACLU), występujący w roli eksperta, stwierdził ostatnio w sądzie, że zmuszanie kogoś do postępowania wbrew własnym przekonaniom religijnym, nie stanowi naruszenia wolności religijnej ani wolności słowa, jeśli postępowanie danej osoby jest sprzeczne z powszechnie przyjętymi standardami dot. określonego zawodu. Prawnik z ACLU zacytował w sądzie krótkie wyjaśnienie władz uczelni z Michigan, które ją wyrzuciły: „Ona miała konflikt między wartościami motywującymi ją do określonego zachowania a zachowaniami, jakich oczekuje się od zawodu psychologa”.

Mówi się, że sprawa Ward najprawdopodobniej trafi do Sądu Najwyższego i z tego względu może okazać się przełomowa.

Podobne praktyki wyrzucania studentów z uczelni amerykańskich nie należą do rzadkości. Niejednokrotnie stawia się ich w trudnym położeniu, domagając się poddania specjalnym kursom reedukacyjnym, by wyparli się chrześcijańskich przekonań, aby mogli kontynuować naukę, a później pracować w wyuczonym zawodzie.

Źródło: The Washington Times, AS

Komentarz PiotrSkarga.pl: Z jednej strony za bycie chrześcijaninem w wielu krajach ludzie są mordowani, z drugiej zaś przypadki takie nieuszanowanie przekonań religijnych studentki Juel Ward i wyrzucenie jej z uczelni pokazują, że de facto prześladowania trwają już nie tylko gdzieś w Indiach, Iraku czy Egipcie. Przecież sprawa Juel Ward toczy się w kraju, zamieszkałym w większości przez chrześcijan, który na ironię jawi się jako wielka oaza wolności.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Przypomnijmy, że ACLU jest kryptożydowską organizacją walczącą ze wszelkimi postaciami chrześcijańskiego porządku społecznego. ACLU założona została w latach 1940. przez żydowskich prawników stających w obronie osób, którym groziła deportacja ze względu na komunistyczną propagandę, działania wywrotowe i szpiegostwo na rzecz komunistycznego Związku Sowieckiego. Kierowana była w przeszłości i jest nadal przez żydowskich prawników (obecna prezydent – sędzina Susan N. Herman).

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,6706,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content