- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Szuchewycz – ludobójca z UPA – pozostaje bohaterem Ukrainy

Wyższy Administracyjny Sąd Ukrainy zadecydował o wstrzymaniu rozpatrywania pozwu donieckiego adwokata Wołodymira Ołecewycza w sprawie bezprawności dekretu byłego prezydenta Wiktora Juszczenki o nadaniu głównodowodzącemu Ukraińskiej Powstańczej Armii Romanowi Szuchewyczowi tytułu „Bohatera Ukrainy”.

Sąd wydał taką decyzję, ponieważ uznał za niemożliwe dalsze rozpatrywanie sprawy do czasu uzyskania mocy prawnej przez skargę w analogicznej sprawie wniesionej przez innego obywatela ukraińskiego, Anatolija Sołowiowa.

Podczas trwania procesu budynek sądu był pikietowany przez członków nacjonalistycznej organizacji UNA-UNSO, którzy w specjalnym komunikacie oświadczyli, że „sądowy pozew w sprawie pozbawienia Romana Szuchewycza tytułu „Bohatera Ukrainy” to bezpośrednia agresja przeciw Ukrainie i zamach na naszą szlachetną historię”.

21 kwietnia 2010 roku doniecki Apelacyjny Sąd Administracyjny, zgodnie z pozwem profesora Państwowego Donieckiego Uniwersytetu Medycznego Anatolija Sołowiowa, uznał, dekret prezydenta Wiktora Juszczenki z 12 października 2007 roku o nadaniu dowódcy UPA tytułu „Bohatera Ukrainy” za bezprawny. 6 lipca 2010 kolegium sędziów Wyższego WASU zdecydowało o zatrzymaniu sprawy z. pozwu Sołowiowa. Oznacza to, że decyzja donieckiego sądu póki co nie nabrała mocy prawnej.

Roman Szuchewycz jako głównodowodzący UPA ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zorganizowane ludobójstwo na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Źródło: zaxid.net, zaxid.net