Aktualizacja strony została wstrzymana

Wbrew postępakom i dyplomatołkom – Stanisław Michalkiewicz

Szanowni Państwo!

Ciekawe, jak zmieniają się polityczne mody na świecie. Na przykład w XIX wieku zdominowała Europę ideologia nacjonalistyczna, a więc przekonanie, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. Wyrazem triumfu nacjonalistycznej ideologii była w Europie słynna „Wiosna Ludów”, która i dzisiaj zażywa dobrej reputacji, mimo że nacjonalizm został przez postępactwo potępiony, a nawet wyklęty. Inna rzecz, że niezupełnie, bo istnieją na świecie państwa i społeczności otwarcie odwołujące się do nacjonalizmu, a nawet szowinizmu, na które postępactwo nie ośmieliłoby się jednak podnieść świętokradczej ręki. Mam na myśli na przykład Izrael, w którym dominującą, a właściwie obowiązującą ideologią jest syjonizm, a więc – żydowski nacjonalizm, którego zasady zostały sformułowane jeszcze w wieku XIX przez Teodora Herzla. Nawiasem mówiąc, syjonizm w swej pierwotnej postaci głosił, że Żydzi są takim samym narodem, jak każdy inny, a więc – podobnie jak inne narody – powinni mieć własne państwo. Obecny syjonizm przybiera jednak postać szowinistyczną głosząc, że Żydzi mają prawo dla swojej wygody posługiwać się innymi narodami instrumentalnie. Dlatego między innymi środowiska żydowskie, chociaż same organizują się na zasadzie nacjonalistycznej, energicznie zwalczają nacjonalizm innych narodów. I właśnie wobec tej strategii postępactwo jest całkowicie bezradne.

Podobnie bezradni są nasi Umiłowani Przywódcy, zarówno z rządu, jak i z opozycji, wobec poczynań władz Republiki Litewskiej wobec zamieszkałych tam Polaków, którzy ostatnio stanęli wobec groźby likwidacji polskiego szkolnictwa. Wprawdzie w Republice Litewskiej nacjonaliści są bardzo wpływowi i prawdopodobnie podjęliby tę akcję i bez pretekstu, niemniej jednak trzeba powiedzieć, że nasi Umiłowani Przywódcy takiego pretekstu im dostarczyli. Mam na myśli podrywanie Związku Polaków na Białorusi do walki przeciwko prezydentowi Łukaszence, na domiar złego, niekiedy w charakterze jedynej opozycji. Tak właśnie postępował minister Rotfeld, a także – wszyscy jego następcy, z obecnym bufonowatym ministrem Radosławem Sikorskim. Takiego postępowania nie można było ukryć, toteż nic dziwnego, że inne państwa, w których występuje mniejszość polska, zaczęły patrzeć na nią podejrzliwie, a następnie – obmyślać wobec polskich społeczności różne szykany, które mają doprowadzić do ich obezwładnienia. Taki skutek nietrudno było przewidzieć, a skoro tak, to trzeba postawić pytanie, czy minister Rotfeld i jego następcy nie wiedzieli, co czynią, czy też wiedzieli, tylko wykonywali zadanie?

Jestem pewien, że na to pytanie żaden z naszych Umiłowanych Przywódców nie odpowie, więc w tej sytuacji warto odnotować akcję, jaką w obronie praw mniejszości polskiej na Litwie rozwijają Polacy w Stanach Zjednoczonych. Rozsyłają mianowicie listy do politycznych osobistości amerykańskich, zwracając ich uwagę na fakt, że Republika Litewska, będąc członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie przestrzega zasad i standardów, do których przestrzegania dobrowolnie się zobowiązała. Reakcja ze strony wielu osobistości amerykańskich pozwala żywić nadzieję na powstrzymanie skierowanych przeciwko Polakom działań władz Republiki Litewskiej.

Warto dodać, że akcja ta odbywa się nie tylko bez udziału polskich placówek dyplomatycznych, a nawet niejako wbrew nim. Chodzi o to, że polskie placówki dyplomatyczne, zwłaszcza w USA i Kanadzie, podobnie jak za komuny, również i teraz próbują blokować każdą próbę politycznej konsolidacji Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej. Przykładem jest słynna „czarna lista”, której tak wypierał się minister Sikorski. W tej sytuacji polskie społeczności na emigracji nie mają żadnego oparcia w polskich placówkach dyplomatycznych, zaś rolę ośrodków jednoczących polskie społeczności na obczyźnie spełniają katolickie parafie, wokół których rozwijają się różne formy publicznej aktywności.

Jednym z takich ośrodków jest Polska Misja Katolicka w Paryżu, w której od 25 lat funkcje rektora pełni ksiądz infułat Stanisław Jerz. Korzystając z tej okazji chciałbym na jego ręce złożyć wyrazy podziękowania dla wszystkich księży pracujących wśród Polaków na emigracji.

Mówił Stanisław Michalkiewicz

Stanisław Michalkiewicz

Felieton   Radio Maryja   10 lutego 2011

Stały komentarz Stanisława Michalkiewicza z cyklu „Myśląc Ojczyzna” jest emitowany w Radiu Maryja w każdą środę o godz. 20.50 i powtarzany w czwartek. Komentarze nie są emitowane podczas przerwy wakacyjnej w lipcu i sierpniu.

Tu znajdziesz komentarze w plikach mp3 – do wysłuchania lub ściągnięcia.

Za: michalkiewicz.pl | http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=1929

Skip to content