Aktualizacja strony została wstrzymana

Diecezja w Dublinie dystansuje się od konferencji z udziałem ks. Charlesa Curran

Irlandzka Archidiecezja w Dublinie wydała 24 kwietnia br. [2006] oficjalny komunikat, w którym dystansuje się od organizowanego w jej diecezji prelekcji ks. Charlesa Churran.

„Wobec napływających pytań dotyczących zaproszenia ks. Charles Curran jako mówcy na konferecji pt. „Ryzyka Teologii”,organizowanej na Saint Patrick College Maynooth w dniach 28-28 kwietnia br., Arcybiskup Dublinu, diecezji w której usytuowana jest uczelnia Maynooth College, oświadcza, że ks. Charles Curran, pomimo tego, że jest księdzem katolickim, był uznany przez Kongregację Nauki Wiary jako „niedostosowany i nieupoważniony do wykonywnia funkcji profesora katolickiej teologii”. Archidiecezja w Dublinie w żaden sposób nie jest powiązana z organizowowaną Konferencją.”

KOMENTARZ BIBUŁY: To dobry znak, że w Dublinie jeszcze myślą i dystansują się od tak obrzydliwej postaci jaką jest ks. Charles Curran. Warto przypomnieć, że ksiądz Curran był w Stanach Zjednoczonych najważniejszą postacią wewnątrzkościelnego ruchu sprzeciwiającego się w latach sześćdziesiątych encyklice papieża Pawła VI Humanae Vitae, był personalnie tym, który pociągnął za sobą całą rzeszę duchownych i świeckich organizując dysydencki nurt w Kościele, był tym, który przez lata wpajał w studentów antykatolickie brednie przystrojone w piórka pesudomądrości naukowych. Niestety, już wtedy bano się jak ognia sił modernistycznych w Kościele i musiało minąć prawie 20 lat zanim, w 1988 roku, pozbawiono go funkcji wykonywania zawodu profesora teologii katolickiej. Niestety, właściwie niewiele zmieniło się od tej pory i dalej jest on profesorem teologii (tym razem na co prawda na uniwersytecie prowadzonym przez Metodystów), dalej jest np. prezydentem The Catholic Theological Society of America, dalej współpracuje z wydaniwctwami zakonnymi i wydaje swe książki w takich „katolickich” uniwersytetach jak Georgetown, dalej zapraszany jest i jeździ po świecie po różnych „katolickich” szkołach. Tak, już nie ma „glejtu” na wykładanie teologii na katolickich uczelniach, ale w światku modernistycznym jako kultowa postać jest dalej zapraszany i przyjmowany z najwyższymi godnościami.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content