Aktualizacja strony została wstrzymana

Zmarł Generał Brygady Wacław Hryniewicz-Bakierowski

Z bólem zawiadamiamy, że w dniu 10 października 2008 roku na Wieczną Wartę odszedł śp. Generał Brygady Wacław Hryniewicz-Bakierowski, zasłużony dla Polski żołnierz, a na emigracji niestrudzony działacz polityczny i społeczny.

Redakcja BIBUŁY przyłącza się do składanych Rodzinie Pana Generała wyrazów szczerego współczucia.


 

W dniu 10 października 2008 r. w Holland, Michigan, USA
przeżywszy 92 lata odszedł na Wieczną Wartę

śp. Generał Brygady
Wacław Hryniewicz-Bakierowski

W czasie II wojny światowej członek podziemnej organizacji „Muszkieterów”, ZWZ-AK. Źołnierz Powstania Warszawskiego. Na emigracji, w Rządzie RP na Uchodźstwie pełnił funkcje Wicepremiera, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Skarbu. Honorowy żołnierz 1-szej Wileńskiej Brygady AK „Juranda”. Odznaczony Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militarii, Orderem Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i Niepodległości, Krzyżem Armii Krajowej, Brygidiańskim Krzyżem Zasługi, Medalem Wojska.
Autor setek artykułów politycznych publikowanych w pismach amerykańskich, Komunikatów MSZ, dwóch tomów publicystyki politycznej, wspomnień myśliwskich i poezji.

Oddał wielkie zasługi Rzeczypospolitej. Cześć Jego pamięci!

W Zmarłym żegnam mego długoletniego Przyjaciela i Współpracownika w walce o Wolną Polskę. Małżonce i Rodzinie Pana Generała składam wyrazy szczerego współczucia.

Zbigniew Rutkowski
Redaktor naczelny „Wolnej Polski”
Dyrektor Wydawnictwa WERS


Polecamy stronę internetową śp. gen. Wacława Hryniewicza-Bakierowskiego: www.bakierowski.com

zawierającą wybrane eseje i listy Generała oraz Jego książki, m.in. profetyczną, wydaną w 1999 roku pt „Czy Ameryka przetrwa do roku 2009?
Skip to content