- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Moskwa ujawni materiały dotyczące zbrodni katyńskiej, ale na swoich warunkach

Według przywoływanego dziś przez agencję informacyjną RIA Novosti oświadczenia administracji prezydenta Rosji, władze w Moskwie zobowiązują się do stopniowego odtajniania i przekazywania Polsce całości dokumentacji dotyczącej zbrodni katyńskiej.

Oświadczenie kremlowskich urzędników zostało wydane jako komentarz do wczorajszego orzeczenia Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, który uznał ostatecznie za zgodne z prawem utajnienie przez Naczelną Prokuraturę Wojskową Rosji decyzji o umorzeniu śledztwa katyńskiego. Tym samym sąd oddalił skargę stowarzyszenia Memoriał domagającego się odtajnienia decyzji prokuratury.

Zgodnie z opiniami komentatorów, oświadczenie prezydenckiej administracji ma z jednej strony nieco osłabić wymowę środowej decyzji Sądu Najwyższego, z drugiej zaś wskazać na władze w Moskwie, jako na jedyny podmiot władny rozstrzygać o odtajnianiu materiałów archiwalnych dokumentujących zbrodnię katyńską.

Źródło: rian.ru