Aktualizacja strony została wstrzymana

Żydowska kontrola nad myślą katolicką – wywiad br. Nathanaela z dr. E. Michaelem Jonesem

BrN: Czy możesz nam powiedzieć o własnym doświadczeniu nt. dialogu katolicko-żydowskiego?

EMJ: Wiosną 2009 poproszono mnie bym poprwadził wykłady nt. Rewolucyjnego żyda, w oparciu o moją książkę „Żydowski ruch rewolucyjny”, w Parafii Little Flower w South Bend, Indiana.

Każdy rabin w mieście oraz Federacja Żydowska dzwonili do parafii żądając wycofania mojego zaproszenia. Wtedy mnie poinformowano, że mój kurs będzie zastąpiony przez serię wykładów na temat Jezusa, prowadzoną przez lokalnego rabina i absolwenta Notre Dame, z tytułem magistra teologii.

Tematem kursu był „Źle zrozumiany Żyd” autorstwa Amy Jill Levine, książka, która bluźni Jezusa Chrystusa, jest sprzeczna z Nowym Testamentem, i oszczercza wobec kościoła katolickiego. Jednym z ulubionych tematów Levine, jak przedstawiano podczas rozmów na konferencjach ADL, jest – w jaki sposób Nowy Testament” skaża antysemityzmem zgromadzenia i sale lekcyjne na całym świecie.

Ostatniej zimy, bp Kevin Rhoades został powołany do naszej diecezji w stanie Indiana. Rhoades zażądał, by znany apologeta katolicki, dr Robert Sungenis przestał mówić o żydach dlatego, że „zakłóca” dialog katolicko-żydowski. Jeśli Bp. Rhoades jest zainteresowany jak naprawdę działa dialog naprawdę w jego nowej diecezji, powinien on dowiedzieć się, w jaki sposób zastąpiono mój kurs.

Czy ten dialog przynosi jakieś efekty?

Tylko dla żydów. Na przykład w styczniu, rabin David Rosen, dyrektor departamentu Komitetu Żydów Amerykańskich ds. międzyreligijnych, powiedział „Jerusalem Post”, że byłby „bardzo zdziwiony” gdyby Bractwo Św Piusa X było z powrotem dopuszczone do kościoła katolickiego z powodu bp . Williamsona, „kłamcę oświęcimskiego”.

Wcześniej, Rosen powiedział „Post”: „powrót kłamcy oświęcimskiego oraz bractwa, które reprezentuje, jest haniebny, poważny cios dla stosunków żydowsko-watykańskich”. Rabin Rosen obecnie domaga się prawa weta dla żydów w określeniu, kto jest a kto nie jest dobrym katolikiem, oraz czy zostaną przyjęci czy odizolowani od kościoła. Innymi słowy, dialog stał się środkiem dla żydowskiej kontroli myśli katolickiej.

A co z dobrymi relacjami z żydami?

Kościół albo zachowa jedność, albo utrzyma dobre stosunki z żydami. Ale nie może mieć obu.

Czy katolicy zaczynają reagować przeciwko żydowskiej kontroli kościoła katolickiego?

Tak. Nasi biskupi również. Dlatego, że dialog stał się synonimem żydowskiego niszczenia nauk kościoła. Po latach dialogu, w 2002 roku Konferencja Biskupów Katolickich USA pod kierunkiem kard Keelera, wydały wspólne oświadczenie katolickiego-żydowskie „Przymierze i misja”, które potwierdziło, że żydzi mogą być zbawieni bez przyjęcia Chrystusa jako Zbawiciela.

Jednak w czerwcu 2009 biskupi musieli wydać „wyjaśnienie”, przez który wyrzekali się ich wcześniejszego oświadczenia. Okazało się, że kiedy to rozważyli, doszli do wniosku, że Mosaic przymierze między Bogiem a żydami nie jest „na wieczność”, że żydzi musieli przejść przez konwersję, jeśli chcieliby być zbawieni.

Mówisz, że dialog to synonim żydowskiej dywersji nauki katolickiej. Czy są jakieś przykłady tej działalności przez zorganizowane żydostwo?

Yes. Pomimo dialogu, tajny żydowski plan dywersji kościoła ujawnił się ostatnio. W dniu 17 września 2009, Anti-Defamation League, American Jewish Committee, B’nai B’rith International, Central Conference of American Rabinów Hadassah żydowska Rady do Spraw Publicznych, Krajowej Rady Żydówki, Na’amat USA, Rabinicznej Zgromadzenia Religious Action Center judaizmu reformowanego i kobiet judaizmu reformowanego, wszyscy podpisali petycję domagając się, by Obama nie udzielił kościołowi katolickiemu zwolnienia z „prawa sumienia”, jeśli chodzi o zatrudnianie homoseksualistów. Żydzi pozwalają sobie „prawo sumienia”, a nie pozwalają na stosowanie go wobec katolików.

Intencją za petycją żydostwa do Obamy jest stworzenie piątej kolumny w łonie kościoła katolickiego, która, ze względu na charakter jej działalności seksualnej, może być wykorzystana do całej nowej serii pozwów sądowych. Z takimi „starszych braćmi”, jak oni, jak dialog katolicko-żydowski określił żydów, kto potrzebuje wrogów?

Jak odpowiedział Abraham Foxman z ADL na twierdzenie biskupów, że żydzi muszą przyjąć Chrystusa?

Foxman był oburzony tym, co uważał za zwrot w dialogu. We wrześniu 2009, Foxman wydał zjadliwą wypowiedż nt.wyjaśnienia biskupów. Ale sam fakt pozostaje: kiedy biskupi angażowali się w dialog z żydami, odrzucali Ewangelię.
Z drugiej strony, kiedy nasz biskupi działają samodzielnie i potwierdzali Ewangelię, zawsze oburzali żydów. To prowadzi mnie do uściślenia mojego poprzedniego stwierdzenia: kościół może głosić Ewangelię lub potrafi realizować dobre stosunki z żydami. Ale nie można robić obu.

Dlaczego według ciebie żydzi oburzało głoszenie Ewangelii?

Każdy, kto zapoznał się z Ewangelią wg św Jana i Dziejami Apostolskimi lub Listem św Pawła do Tesaloniczan powinien znać odpowiedź. To dlatego żydzi odrzucili Chrystusa i odrzucając Chrystusa odrzucili Logos, a odrzucając Logos – Syna Bożego dla wszechświata i jego odkupienia – stali się nie tylko jak ujmuje to św Paweł, „wrogami całego rodzaju ludzkiego”, ale wrogami moralnego i politycznego porządku wszechświata. W rezultacie tego żydzi angażują się w ciągłej anarchii przeciwko rozumowi i prawdzie, a decyzja uroczyście potwierdzona gdy wybrali Barabasza a nie Chrystusa.

Odrzucenie Jezusa Chrystusa jest rdzeniem tożsamości żydowskiej. I ta tożsamość pozostanie taka aż do chwili, kiedy żydzi wyrzekną się odrzucenia Jezusa Chrystusa i przyjmą Go jako swego Zbawiciela.

Czy było jakieś oburzenie ADL wobec ciebie ze względu na twój ogromny wpływ poprzez magazyn „Wojny kulturowe” na tysiące katolików?

W maju 2009. po pojawieniu się mojego artykułu, „Deborah Lipstadt i negowanie holokaustu”, Abraham Foxman, skrzecząca sowa Anti Defamation League, umieścił mnie na swojej stronie na liście „najbardziej poszukiwanych”. Nazywając mnie, stosując typową propagandę przeciwko tym, którzy ujawniają jego kłamstwa i zamiary, „ekstremistą”, Foxman starał się mnie zdyskredytować. Ale to nie zadziałało. Dlatego, że katolicy zaczynają łączyć kropki. A jeśli połączenie kropek spowoduje, że będziemy oskarżeni o antysemityzm, po prostu odpowiemy mówiąc, że korygowanie złej teologii dla żydów jest naszym sposobem pomagania im.

Mówiąc inaczej, „Wojny Kulturowe” zerwały blokady, które trzymały myśl katolicką pod żydowską kontrolą przez ostatnie 40 lat. Foxman zdaje sobie sprawę, że kościół zmierza w innym kierunku we wszystkich sprawach, które on i żydzi, których reprezentuje uznają za ważną dla ich sprawy, ale zgubną dla nas.
Po 40 latach bezprecedensowego postępu w dywersji i tajnej walce, żydzi w końcu zaczynają tracić kontrolę nad myślą katolicką.

Tłumaczenie Ola Gordon

Źródło: http://www.realzionistnews.com/?p=476

Dr E Michael Jones, autor i historyk, b. prof. St Mary’s College w Indianie, wydawca magazynu „Wojny Kulturowe”

KOMENTARZ BIBUŁY: Miesięcznik „Culture Wars” redagowany przez dr. E. Michaela Jonesajest obecnie jednym z najważniejszych pism wydawanych w Stanach Zjednoczonych. Choć wydawany jest w prostej czarno-białej szacie i niezmiennym od lat, archaicznym stylu typograficznym, to przyciąga głebokimi analizami na wiele kluczowych zagadnień: judaizacji Kościoła, manipulacji historią, inżynierią socjotechniczną. Pismo wielokrotnie publikowało teksty prof. Iwo Cypriana Pogonowskiego, który toczy samotnie bój w amerykańskich mediach o godne imię Polski. Ostatnio wywiązała się na łamach pisma polemika pomiędzy prof. Pogonowskim a niemieckim nacjonalistą, a właściwie ne0-nazistą, oczerniającym Polskę i Polaków o zbrodnie wojenne.

Dr. E. Michael Jones jest autorem kilkunastu niezwykle cennych książek, w tym wydanego w 2008 roku monumentalnego dzieła pt „Duch Rewolucyjnego Żyda” (The Jewish Revolutionary Spirit and Its Impact on World History.) Ta 1200-stronicowa książka powinna jak najszybciej doczekać się polskiego tłumaczenia i stać się obowiązkową akademicką lekturą na kierunkach historycznych i politologii.

Za: StopSyjonizmowi | http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/01/24/wywiad-br-nathanaela-z-dr-e-michaelem-jonesem/ | Å»ydowska kontrola nad myślÄ… katolickÄ…. Wywiad Br Nathanaela z dr E Michaelem Jonesem

Skip to content