Drugoklasiści w Massachusetts indoktrynowani o “małżeństwach” homoseksualnych

Aktualizacja: 2006-04-20 12:00 am

Rodzice w szkole podstawowej Estabrook Elementary School w Lexington (stan Massachusetts) wyrazili swe oburzenie po tym jak dowiedzieli się, że ich dzieci uczęszczające do drugiej klasy czytają książeczkę pt King Kong, w której “książę pobiera się z bratem księżniczki”. Niestety, jedyne co otrzymali ze strony nauczycielki Heather Kramer, która przyznała się do zmienienia treści książki – zastępując ślub księcia z księżniczką – jest zasłanianie się obowiązującym w Massachussets prawem dopuszczającym “małżeństwa” homoseksualne. Tematem spornej lekcji był ślub i małżeństwo i nauczycielka chciała “przedstawić wszystkie punkty widzenia”.

W zeszłym roku David Parker, ojciec przedszkolaka chodzącego do tej samej szkoły, został aresztowany i oskarżony za “bezprawne wtargnięcie na teren szkoly”, po tym jak spotkał się z dyrekcją szkoły celem wyrażenia swego oburzenia gdy dowiedział się, że jego syn Jacob jest indoktrynowany w szkole o homoseksuliźmie.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=306 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]