Aktualizacja strony została wstrzymana

Czy UE oraz eksperci z państw unijnych włączą się w śledztwo w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem?

Posłowie do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko oraz Tomasz Poręba (PiS / EKR) złożyli dwa zapytania pisemne w formie interpelacji do Komisji Europejskiej.

Pierwsze z nich dotyczy możliwości wykorzystania zapisów Rozporządzenia 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym do włączenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz ekspertów z innych państw członkowskich w prowadzenie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej.

W drugim autorzy pytają Komisję, czy zamierza nawiązać formalną współpracę z Rosją, pozwalającą na korzystanie z zapisów ww. rozporządzenia w przyszłości.

Przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 20 października 2010 rozporządzenie zakłada możliwość zwrócenia się przez państwo członkowskie o pomoc Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz organów ds. badania zdarzeń lotniczych z innych państw członkowskich UE przy śledztwach w sprawie wypadków, w których brał udział samolot z danego państwa lub w którym zginęli jego obywatele. Umożliwia również dostęp do wykazu inspektorów, zasobów i wyposażenia innych krajów UE, udostępnionych w ramach Europejskiej Sieci Organów ds. Badania Zdarzeń Lotniczych, z których pomocy i doświadczeń w razie potrzeby dane państwo może skorzystać.

O możliwości wykorzystania zapisów rozporządzenia nr 996/2010 mówiło wielu uczestników wysłuchania publicznego, zorganizowanego 7 grudnia 2010 roku przez delegację PiS / EKR w Parlamencie Europejskim.

Prosimy Komisję Europejską o potwierdzenie, że jeżeli polski rząd zwróci się o międzynarodową pomoc określoną w tym rozporządzeniu, natychmiast ją otrzyma. W związku z coraz większą ilością pytań dotyczących przyczyn Katastrofy Smoleńskiej oraz z rosnącą liczbą wątpliwości co do rzetelności prowadzenia śledztwa przez obie strony, niezbędne jest przekazanie dochodzenia w ręce bezstronnej i obiektywnej organizacji, posiadającej ogromne doświadczenie w wyjaśnianiu przyczyn wypadków lotniczych. Taką nadzieję wyraziły obecne na organizowanym przez nas wysłuchaniu rodziny ofiar katastrofy, o to też prosiło ponad 330 tysięcy Polaków, którzy podpisali się pod petycją w tej sprawie. Mam nadzieję, że polskie władze niezwłocznie skorzystają z możliwości, jaką dają im niedawno przyjęte unijne przepisy.” – mówił Tomasz Poręba.

Od momentu przekazania zapytania przez służby Parlamentu, Komisja Europejska będzie miała 6 tygodni na udzielenie odpowiedzi na piśmie.

Za: PiS.org.pl | http://www.pis.org.pl/article.php?id=18173

Skip to content