Aktualizacja strony została wstrzymana

Wielu studentów straci stypendia

Przygotowana reforma szkolnictwa wyższego zakłada zmiany także w strukturze stypendiów wspierających młodzież. Zmiana dotknie zwłaszcza studentów, którzy uzyskują stypendia naukowe za wyniki w nauce. Spowoduje to nowy podział środków przyznawanych na stypendia.

Do tej pory podział środków ze stypendiów dokonywały uczelnie, które dzieliły środki przekazane na cele wsparcia studentów na pół. Jedna część kierowana była na stypendia socjalne, a druga na stypendia naukowe. Dziś przygotowane zmiany prowadzą do zmniejszenia części, która będzie przekazywana na stypendia naukowe do 25%. Jest to wbrew obietnicom rządu, który obiecał wsparcie dla zdolnych uczniów. Niestety w związku ze zmianami, od października 2011 wielu z dotychczasowych stypendystów nie otrzyma wsparcia.

Wszystko dzieje się przy kolejnym obciążaniu studentów, którzy będą musieli płacić za drugi kierunek studiów. Te obciążenia miały być zmniejszane właśnie poprzez wspomaganie zdolnych stypendiami. Działania te są sprzeczne z wcześniejszymi obietnicami i po raz kolejny udowadniają brak rozsądku w rządzeniu. Młodzi ludzie czują się oszukani przez obecnie rządzących. Niedawno podczas organizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji „Ty jesteś Polską!” mówili o bezrobociu wśród absolwentów szkół wyższych i coraz trudniejszym starcie w dorosłe życie.

Za: MyPiS |http://mypis.pl/aktualnosci/1068-wielu-studentow-straci-stypendia

Skip to content