Aktualizacja strony została wstrzymana

Foxman (ADL): Nowy Testament jest antysemicki – pastor Ted Pike

Abraham H. Foxman, dyrektor ADL (część B’nai B’rith) twierdzi, że antysemityzm będzie istniał tak długo, jak chrześcijanie będą akceptować „kłamstwo” Nowego Testamentu (NT), że starożytni faryzeusze odpowiadali za śmierć Chrystusa.

W ostatniej książce Never Again? The Threat of the New Anti-Semitism (Nigdy więcej? Groźba nowego antysemityzmu*), Foxman twierdzi, że to „zabójcze” oszustwo spowodowało nie do opisania żydowskie cierpienia na przestrzeni tysięcy lat. Taka wywołana przez NT nienawiść kulminowała holokaustem, jak twierdzi – ale wybucha na nowo, kiedy oskarżenie o „zabójcach Chrystusa” jest wnoszone w Passion of the Christ Mela Gibsona, oraz w Wielkanocnych czytaniach chrześcijańskiej „antysemickiej” historii.

Abraham Foxman

Foxman mówi, że wystąpi następna globalna fala antysemityzmu i prześladowań Żydów, jeśli chrześcijanie nie wyrażą zgody na pominięcie dużych części NT.

Które to części prawdopodobnie znajdą się na jego liście „przymusowej cenzury”? Na pewno podżegające ataki Chrystusa na faryzeuszy, których nazwał „pobielonymi grobowcami, pełnymi kości zmarłych.” Foxman ocenzurowałby również Apostoła Jana: „Kto uznaje Syna ma życie wieczne, Kto nie uznaje Syna nie ma życia wiecznego… Kto jest kłamcą, jeśli nie ten kto odrzuca Jezusa Chrystusa? Ten jest antychryst, który odrzuca Ojca i Syna.” W Apokalipsie, spisanej przez Jana, Jezus mówi, że ci Żydzi którzy Go odrzucają, należą do „synagogi szatana,” następny fragment, który z pewnością wyciąłby Foxman.

Ale co najważniejsze, Foxman ocenzurowałby liczne fragmenty Ewangelii, które ujawniają faryzejski spisek by usidlić i w końcu zamordować Jezusa. Dzieje Apostolskie za ukrzyżowanie wyraźnie obwiniają faryzeuszy i żydowski naród. By zadowolić Foxmana, należy również usunąć jasny akt oskarżenia św. Pawła: „Żydzi… zabili Pana Jezusa i prorocy i nas wypędzili. Oni nie tylko nie są przyjemni wobec Boga, ale wrodzy wobec wszystkich ludzi.”

Foxman twierdzi, że Żydzi nie byli odpowiedzialni za ukrzyżowanie, oraz rzymscy urzędnicy opracowali plan śmierci Jezusa. Ale NT mówi tylko o jednym „urzędniku rzymskim,” który autoryzuje ukrzyżowanie, Poncjusz Piłat był bezwolnym oportunistą politycznym, niechętnym skazaniu Chrystusa. Był zmuszony przez cały żydowski sanhedryn i tłum obywateli żydowskich, krzyczących „Ukrzyżuj go! Jego krew na nas i naszych dzieciach.”

Sprawa Foxmana przeciwko Nowemu Testamentowi

Foxman tak podsumowuje sprawę przeciwko NT:

„To cię nauczy, ty antysemito”

„W ciągu ostatniego stulecia wzrastająca przewaga dowodów i badań naukowych wykazały, że egzekucja Jezusa była zainspirowana przede wszystkim przez władze rzymskie, które rządziły w Palestynie w I wieku ne, a nie przez naród żydowski. I antyżydowska retoryka, która szpeci kilka książek chrześcijańskiego Nowego Testamentu wykazuje, że nie odzwierciedla faktu historycznego, lecz rywalizację w czasie pisania tych książek między Żydami, którzy poszli za Jezusem i tymi, którzy nie poszli.

„Niemniej jednak, wersje opowiadań ewangelicznych, które podkreślają żydowską winę (a nie odpowiedzialność rzymskich władz cesarskich, którzy faktycznie nałożyli i wykonali wyrok śmierci) zostały włączone do chrześcijańskiego kanonu. W wyniku tego, poprzez coroczne czytanie lub inscenizowanie historii śmierci Jezusa w kościołach chrześcijańskich, miliony chrześcijan przyswajały pogląd, że to Żydzi są winni największej zbrodni w historii. Do naszych czasów, zniesławianie za bogobójstwo wykorzystywano do uzasadnienia nienawiści do Żydów i przemocy wobec nich, łącznie z chrześcijańskimi ambonami. Przez wieki te denuncjacje doprowadzały do licznych aktów przemocy wobec Żydów, w tym morderczych pogromów, ironicznej zdrady dziedzictwa człowieka, którego chrześcijanie czczą jako Księcia Pokoju.

„Przez prawie 2000 lat chrześcijańskie nauki przyczyniały się do szerzenia antysemityzmu w Europie i poza nią. (Jak zobaczymy, obecna eksplozja antysemityzmu wśród muzułmanów na Bliskim Wschodzie napędzana jest w dużej części przez mity i doktryny powstałe w Europie.) Historia chrześcijańskiego antysemityzmu jest długa, skomplikowana i tragiczna. Uczeni tacy jak dr James Parks prześledzili bezpośredni związek starożytnych nauk chrześcijańskich nt. Żydów i judaizmu z obozami śmierci Hitlera.”

Chrześcijanie do tej pory winni

Według Foxmana, współcześni chrześcijanie są również w dużej części odpowiedzialni za holokaust:

„… wielu Niemców i Austriaków, którzy spędzali tydzień na mordowaniu Żydów, później szli w niedzielę do kościoła, widocznie nie dostrzegając sprzeczności w swoich działaniach, oraz prawdą jest również to, że atmosfera polityczna i społeczna, w której prześladowania i mordy milionów Żydów mogły być postrzegane jako szeroko akceptowane, nie mogłyby mieć miejsca bez cichego przyzwolenia ze strony kościołów chrześcijańskich – jak również zakorzenionego antysemityzmu 20 wieków dogmatów, doktryn i nauk demonizujących Żydów… ponieważ chrześcijanie i kościoły chrześcijańskie głosiły nienawiść wobec Żydów od tak dawna, niemożliwe jest by chrześcijanie – a zwłaszcza Kościół Katolicki – uważali się za biernych lub niewinnych przechodniów podczas holokaustu. Mordy nie miałyby miejsca bez grzechów milionów chrześcijan – grzechów popełniania i grzechów zaniechania.”

Nowoczesne chrześcijaństwo, twierdzi Foxman, jest więc oparte na nienawistnych, mściwych kłamstwach NT. Mówi, że ewangelizacja praktykowana przez bogobojnych chrześcijan jest również antysemicka. „Choć jest to przypuszczalnie motywowane miłością do Żydów, to idea [że Żydzi powinni być nawracani] jest z natury antysemicka, gdyż bezwzględnie uwłacza wartości wiary żydowskiej.”

Zagrożenie ze strony religijnej prawicy

Ale oskarżenia Foxmana idą nawet dalej. Mówi, że powinniśmy bać się chrześcijan, gdyż to oni chcą przejąć Amerykę! To oni są „częścią szerszej strategii przekształcenia amerykańskiego rządu w całkowicie zależną spółkę ruchu ewangelicznego. To oni chcą przejąć władzę by narzucić tę wiarę na każdego w Ameryce, zastępując pluralizm i tolerancję teokracją.” Ironicznie, w ten sposób Foxman staje się jednym z „teoretyków spisku,” przeciwko którymi zazwyczaj złorzeczy.

ADL Foxmana wywiera ogromny wpływ na co najmniej pół miliona żydowskich członków B’nai B’rith na całym świecie. Jego czarne ostrzeżenia o zagrożeniu ze strony chrześcijan pomaga wyjaśnić zapał wielu Żydów do wyrażania sprzeciwu wobec chrześcijańskich symboli, uroczystości, świąt i wartości.

Foxman próbuje zaszczepić w chrześcijanach poczucie winy, a w narodzie żydowskim chęć stawiania oporu, ograniczenia, a ostatecznie prześladowania chrześcijan; w końcu właśnie w tym celu stworzono prawa nienawiści ADL / B’nai B’rith.

W celu wywołania żydowskiego gniewu wobec chrześcijan, źli przywódcy żydowscy stwarzają prawdziwie Wielkie Kłamstwo: że Nowy Testament jest z natury zły, antysemicki i generujący przemoc – że jest książką, której, podobnie jak Mein Kampf, nie powinno się czytać.

Jak chrześcijanie powinni odpowiedzieć Foxmanowi?

Wierzący w Biblię chrześcijanie nadal bardzo niechętnie identyfikują złych przywódców żydowskich, kim oni są (Żydzi). Takie głoszenie prawdy, jednak byłoby bardzo konstruktywne. Zawstydziłoby to społeczność żydowską do ograniczania swoich braci w żydowskich grupach „swobód obywatelskich” i mediach. Niestety, brak konkretności od ewangelików tylko daje zielone światło na zło żydowskiego przywództwa, ukrytego za kontrolowanymi przez nich mediami. Docelowo będą przekonywać nie tylko Żydów, ale cały świat, że chrześcijaństwo jest najbardziej nienawistną i najbardziej szkodliwą religią na świecie. Następne pokolenie, nasze wychowywane przez media dzieci mogą uznać chrześcijaństwo za wręcz zasługujące na prześladowania.

Moc rzucania winy wobec chrześcijan przez Foxmana tkwi w jego założeniu, że wszyscy, którzy kiedykolwiek nazywali siebie chrześcijanami są rzeczywiście chrześcijanami. Pozwala mu to jednakowo rzucać „zbiorową winę” na tych, którzy, na przestrzeni dziejów, byli chrześcijanami tylko z nazwy, z tymi, którzy faktycznie naśladują słowa łagodnego Jezusa. Chrystus nakazał nam kochać naszych bliźnich i błogosławić naszych wrogów.

Każdy kto zachowuje się w napastliwy, prześladowczy sposób wobec Żydów, zwłaszcza w zakresie średniowiecznych barbarzyństw i pogromów, nie jest chrześcijaninem. Ani prawdziwy chrześcijanin nie jest odpowiedzialny za nieprawości fałszywych chrześcijan, ani Nowy Testament.

W żadnym miejscu NT nawet nie mówi by chrześcijanie prześladowali Żydów, ani też nie daje nawet jednego przykładu takich prześladowań. Wprost przeciwnie, Dzieje Apostolskie zawierają co najmniej 20 przypadków prześladowania chrześcijan przynaglanego przez żydowskich liderów. Taki jest rodzaj prześladowań, które zorganizował członek ADL, prokurator okręgowy z Filadelfii Lenne Abraham, wobec 11 filadelfijskich chrześcijan w 2004 roku. Zostali uwięzieni i groziło im 47 lat więzienia oraz kary w wysokości 80.000 USD każdy, za „zbrodnię nienawiści” za obserwowanie homoseksualistów w miejscu publicznym.

Czy chrześcijanie powinni zmienić Nowy Testament?

Czy chrześcijanie mogą wyświadczyć przysługę Foxmanowi i odrzucić NT? Nie – bez zniszczenia chrześcijaństwa – NT definiuje chrześcijaństwo.

Źaden chrześcijanin nie może pomijać czy ujmować znaczenia żadnej części NT. Zrobienie tego oznacza wstydzenie się Ewangelii Chrystusa, czynu za który Chrystus będzie zawstydzony wobec tej osoby w Dniu Sądu Ostatecznego.

Po 300 latach błogosławieństw chrześcijańskiej Ameryki, narodu założonego na wartościach NT, nadszedł czas by Foxman stawił czoła rzeczywistości. Żydzi daleko od dręczonych ofiar, byli wychuchanymi ulubieńcami ewangelicznych chrześcijan wierzących w N T, przynajmniej od XVII wieku.

Foxman i żydowscy przywódcy powinni przestać grzebać w przeszłości i cieszyć się z ich obecnego szczęścia – szczęścia którego nigdy nie mogliby doświadczyć, z wyjątkiem obszaru cywilizacji broniącej przesłania miłości i wyrozumiałości Chrystusa w NT.

Kościół musi przeciwstawić się zdecydowanym żądaniom Foxmana by wyprzeć się Nowego Testamentu.

To foxmanowski kompleks prześladowania musi się zakończyć.

Pastor Ted Pike

Tłumaczenie Ola Gordon

ADL’s Foxman: New Tesmament is ant-semitic (ADL chce ocenzurować Biblię i zrobić ją politycznie poprawną)
http://www.honestmediatoday.com/adl_wants_to_censor_Bible.htm

* Korekta tłumaczenia tytułu – Red. BIBUŁA

Za: Poliszynel's Blog |http://poliszynel.wordpress.com/2010/10/30/foxman-adl-nowy-testament-jest-antysemicki/

Skip to content