Aktualizacja strony została wstrzymana

System super inwigilacji Made in Poland

W naszym biednym kraju pojawiła się nowość w zakresie globalnej inwigilacji. System, łączący programy analizujące zawartość internetu pod kątem zaprogramowanych wcześniej kryteriów z systemami monitoringu ulicznego.  Projekt ten nosi nazwę INDECT (skrót od angielskich słów Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment), w wolnym tłumaczeniu: inteligentny system informacyjny wsparcia, obserwacji, poszukiwania i wykrywania ochrony obywateli w przestrzeni miejskiej.

Zgodne z oficjalną stroną projektu:

Głównymi celami projektu INDECT są:

 • Stworzenie interaktywnej platformy służącej do zbierania danych multimedialnych, inteligentnego przetwarzania informacji oraz automatycznego wykrywania zagrożeń i działań przestępczych,
 • Zapewnienie wsparcia dla działań funkcjonariuszy policji w postaci zintegrowanego systemu sieciowego z narzędziami do obserwacji różnego rodzaju obiektów ruchomych,
 • Implementacja nowego rodzaju modułu wyszukiwania informacji multimedialnych z użyciem cyfrowych znaków wodnych oraz metadanych.


Metodologia projektu INDECT zakłada:

 • W pierwszej kolejności rozpoznanie określonych przestępstw (dziecięca pornografia w Internecie, promowanie zakazanych symboli, handel ludzkimi organami, rozprzestrzenianie niebezpiecznego oprogramowania, jak również akty terroryzmu, chuligaństwa oraz kradzieże), a następnie (i wyłącznie pod tym warunkiem)
 • Rozpoznanie sprawców wykrytych przestępstw.

Przewidywanymi efektami projektu są:

 • Testowa instalacja systemu monitorowania i obserwacji w obszarze miejskim
 • Monitoring publicznych zasobów Internetu pod kątem zakazanych treści (takich jak wspomniane powyżej)
 • Implementacja rozproszonego systemu komputerowego zdolnego do zbierania, analizy danych, jak również efektywnego udostępniania oraz przetwarzania informacji
 • Szereg prototypów urządzeń używanych do namierzania obiektów ruchomych
 • Narzędzie do szybkiej detekcji oraz wyszukiwania przestępców i dokumentów w oparciu o technikę cyfrowych znaków wodnych.

System potrafi rozpoznać zdarzenia, które twórcy  uznali za niebezpieczne,  proces rozpoznawania niebezpiecznych zdarzeń przebiega w kilku fazach. Pierwszą fazą jest analiza pod kątem ruchomych obiektów. Obiekty są oddzielane od tła oraz analizowany jest ich ruch. Następnie, na podstawie prędkości oraz kierunku ruchu, rozpoznawane są zdarzenia.
W przedstawionej sytuacji, zdarzenie które miało miejsce, „rabunek” (ang.robbery), jest kolejno zdefiniowane jako:

 • Spotkanie dwóch ruchomych obiektów A i B,
 • nagła zmiana prędkości oraz kierunku obiektu A (ucieczka),
 • towarzyszy temu pogoń obiektu B za obiektem A (szybki ruch w kierunku oddalającego się A).

W przypadku, gdy tego rodzaju zdarzenie zostanie automatycznie rozpoznane przez algorytm analizy materiału video, film zawierający całe zdarzenie jest natychmiast przesłany do operatora systemu w celu weryfikacji.  Po weryfikacji, operator zdecyduje co następnie należy zrobić.

Kolejną funkcją jest moduł wykrywania ludzi w niebezpiecznych miejscach. Alarmuje on operatora w momencie wejścia człowieka na zadany obszar określony jako niebezpieczny.

Cel projektu mówiący o rozpoznawaniu sprawców wykrytych przestępstw pozwala domyślać się, że INDECT ma także zaprogramowany system rozpoznawania twarzy. O funkcji monitoringu internetu nie udało mi się zdobyć bliższych informacji. Podejrzewam jednak, że odbywa się to podobnie jak w przypadku systemu CETS którego działanie polega na monitorowaniu sieci w poszukiwaniu dziecięcej pornografii, zbieraniu danych o publikowanych materiałach, przestępcach, którzy umieszczają zdjęcia i filmy, a także osobach kupujących takie treści. System potrafi łączyć ze sobą różne wątki w całość. Zebrane dane i analizy dostępne są w ramach systemu CETS służbom bezpieczeństwa krajów współpracujących w ramach projektu.

Cały projekt jest finansowany ze środków UE ( grant numer 218086 ). Ze strony Polskiej udział biorą Akademia Górniczo Hutnicza W Krakowie, Uniwersytet Gdański, Politechnika W Poznaniu oraz  Komenda Główna Policji.

Oto pełna lista uczestników projektu:

 1. AGH Univeristy of Science and Technology (Poland) – Project Coordinator http://www.agh.edu.pl/en
 2. Gdansk University of Technology (Poland) http://www.pg.gda.pl
 3. InnoTec DATA G.m.b.H. & Co. KG (Germany) http://www.innotec-data.de
 4. Grenoble INP (France) http://www.grenoble-inp.fr
 5. MSWIA – General Headquarters of Police (Poland) http://www.policja.pl/
 6. Moviquity (Spain) http://www.moviquity.com/webingles/index.htm
 7. PSI Transcom GmbH (Germany) http://www.psi.de/
 8. Police Service of Northern Ireland (United Kingdom) http://www.psni.police.uk/
 9. Poznan University of Technology (Poland) http://www.put.poznan.pl
 10. Universidad Carlos III de Madrid (Spain) http://www.uc3m.es
 11. Technical University of Sofia (Bulgaria) http://www.tu-sofia.bg
 12. University of Wuppertal (Germany) http://www.uni-wuppertal.de
 13. University of York (Great Britain) http://www.york.ac.uk
 14. Technical University of Ostrava (Czech Republic) http://www.vsb.cz
 15. Technical University of Kosice (Slovakia) http://www.tuke.sk/tuke?set_language=en&cl=en
 16. X-Art Pro Division G.m.b.H. (Austria) http://www.x-art.at
 17. Fachhochschule Technikum Wien (Austria) http://www.technikum-wien.at

Jeżeli  INDECT się sprawdzi i zostanie wdrożony do zastosowania inwigilacja obywatela osiągnie całkiem nowy poziom. Podejrzanego obywatela będzie można śledzić w „realu ” za pomocą kamer oraz dokładnie kontrolować jego działalność w internecie.  Dotychczas wielu z nas starało się aby ich działalność w sieci nie była łączona z życiem prywatnym. INDECT przenosi te starania do sfery pobożnych życzeń. Jeżeli będziesz niewygodny dla globalnej dyktatury i na przykład będziesz zwalczał NWO poprzez publikacje w internecie, będą mogli namierzyć miejsce z którego łączysz się z siecią a następnie śledząc Cię za pomocą kamer namierzą miejsce gdzie pracujesz, sklep w którym robisz zakupy, mieszkania twoich znajomych przyjaciół i rodziny. Mając takie dane spróbują Cię zniszczyć.

Może naślą na Ciebie zwykłych zbirów, którzy poślą Cię do szpitala, może do Twojej poczty elektronicznej dołączą pornografię dziecięcą i zamkną Cię jako pedofila. A może zaszczują tak jak zaszczuli  doktora Ratajczaka.

Pozostawiam Was z pytaniem, co dalej? Czy będziemy dalej pisać o tym co oczywiste, i wymieniać poglądy na kwestie w których właściwie się zgadzamy, czy może spróbujemy opracować jakieś metody walki z globalną inwigilacją. Zainteresowanych takim opracowaniem zapraszam do współpracy w napisaniu czegoś w rodzaju podręcznika ochrony przed inwigilacją.

Dodał do NWO Cartafirus

Bibliografia:

 1. Strona projektu INDECT: http://www.indect-project.eu/front-page?set_language=pl
 2. Artykuł o projekcie: http://prawo.vagla.pl/node/8710

Za: NewWorldOrder | http://nwomedia.pl/artykul.php?id=2571 | System super inwigilacji made in Poland.

Skip to content