Erika Steinbach: pozostało się już tylko śmiać

Aktualizacja: 2010-10-2 1:59 pm

“Potęga pamięci” Eriki Steinbach większe zainteresowanie budzi do tej pory w Polsce niż u naszych zachodnich sąsiadów. Autorka stawia te same tezy co zwykle – że za wysiedlenia nie jest odpowiedzialny tylko Hitler, że Polska i Czechosłowacja “wykorzystały okazję” i tym podobne “mądrości”. Polskie media zaraz to podchwyciły i nawet pojawiły się informacje o tym jakoby Steinbach miała założyć własną partię, a ta rzekomo miałaby dysponować na starcie 15% poparcia. Szczerze mówiąc, większe szanse daję Ruchowi Poparcia Palikota. Naprawdę, wysiedlenia nie są z punktu widzenia Niemców kluczowym problemem, a młodych to już nie interesuje wcale – za wyjątkiem pewnie jakichś grup neofaszystowskich. Erika Steinbach jest trzymana przy życiu politycznie, bo ciągnie dla CDU głosy wypędzonych. […]

Całość tekstu: PolitykaGlobalna

OD REDAKCJI BIBUŁY: W związku z reakcją Autora w/w tekstu, p. Patryka Gorgol na publikację Jego tekstu na naszych łamach, w dniu 11 października br.  całą treść tekstu wycofujemy. Tekst zamieściliśmy w dobrej wierze i przy zachowaniu warunków Fair Use.
Jednocześnie przypominamy, że teksty zamieszczamy w dobrej wierze i opierając się na zasadach Fair Use, m.in. zachowując wszelkie możliwe środki dbające o integralność tekstu i praw autorskich. Uważamy również, że wolność wypowiedzi i prawo do rozpowszechniania tekstów w ramach tej wolności, nie powinny mieć drugorzędnego znaczenia w starciu z  partykularnymi i merkantylnymi interesami wydawców i autorów, jakkolwiek szanujemy ich decyzje.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=26966 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]