Aktualizacja strony została wstrzymana

Benedykt XVI: pierwsza po reformacji katolicka uczelnia Szwecji umocni jej więź z Europą

W Szwecji otwarta została pierwsza od czasów reformacji katolicka wyższa uczelnia z państwowymi uprawnieniami nadawania stopni naukowych. W Uppsali odbyła się 4 września inauguracja Instytutu im. Johna Henry Newmana.

„Ojciec Święty ma nadzieję, że uczelnia ta umocni intelektualne i duchowe relacje między krajami nordyckimi a całą Europą, tak jak niegdyś założony przez Papieża Sykstusa IV uniwersytet w Uppsali” – czytamy w telegramie watykańskiego sekretarza stanu. Kard. Tarcisio Bertone skierował go w imieniu Benedykta XVI do rektora uppsalskiego Instytutu, o. Philipa Geistera SJ. Ojciec Święty życzy, by znakomite tradycje studiów, obiektywnego zdobywania wiedzy we wszystkich dziedzinach i zaangażowania zarówno wiary jak rozumu cechowały ten nowy katolicki ośrodek uniwersytecki. Poleca go modlitewnemu wstawiennictwu św. Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy, i sługi Bożego kard. Newmana. Tego XIX-wiecznego myśliciela, konwertytę z anglikanizmu, Papież będzie beatyfikował już 19 września podczas swej podróży do Wielkiej Brytanii.

W prowadzonym przez jezuitów Instytucie im. Newmana w Uppsali można studiować filozofię, teologię, literaturę, sztukę i muzykę. Jego inauguracji dokonał generał Towarzystwa Jezusowego, o. Adolfo Nicolás. Po południu wykładowcy nowego Instytutu urządzili konferencję akademicką poświęconą kard. Newmanowi w siedzibie uniwersytetu uppsalskiego. Został on założony przez Papieża pod koniec XV wieku (w 1477 r.) jako pierwsza wyższa uczelnia Skandynawii.

ak/ rv

Za: Radio Watykańskie | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=420181