Pokrętna teoria mniejszego zła

Antonia Senior, brytyjska pisarka feministyczna i dziennikarka, znana z pro-aborcyjnych poglądów przyznaje: płód jest istotą ludzką. Jednak uważa, że kobiety należy przygotować do jego uśmiercenia, gdy tylko zachodzi taka konieczność.

Senior napisała w dzienniku „The Times”: „Tak, aborcja jest zabójstwem. Ale to mniejsze zło”. Feministki powinny pamiętać, że najważniejsze są przede wszystkim prawa reprodukcyjne: „Jeśli jesteś gotowa umrzeć za sprawę, musisz być również przygotowany, aby zabić za sprawę”.

Według logiki Antonii Senior, prawa reprodukcyjne kobiety, w tym prawo do bezwzględnego decydowania o liczbie, czasie i jakości urodzeń, jest ważniejsze niż życie dziecka.

Pod każdym względem jest to zakłamana logika. Z jednej strony Senior publicznie oświadcza, że „płód jest życiem”. Tym stwierdzeniem dziennikarka wyłamuje się z szeregów działaczy pro-aborcyjnych i apologetów przerywania ciąży uparcie twierdzących, że dziecko w łonie matki nie jest niczym więcej niż pewną formą „potencjalnego życia”. Senior wie, że jest inaczej i głośno to mówi. Czytelnicy są przekonani, że Senior jest gotowa potwierdzić wartość i godność życia nienarodzonego dziecka. Tymczasem ona wytacza koronny argument na rzecz prawa do aborcji.

Tak, płód jest ludzkim życiem, przyznaje Senior, ale to życie musi zostać podporządkowane nienaruszalnej zasadzie współczesnego feminizmu, jaką jest walka o prawo do aborcji. Po prostu „nie można oddzielić feminizmu od prawa do aborcji”, „nie można oddzielić praw kobiet od prawa do kontroli urodzeń”. Zatem kiedy dochodzi do konfliktu prawa do życia dziecka z prawem matki do aborcji, to ostatnie musi zwyciężyć. Aborcja, która – jak przyznaje Antonia Senior – jest zabiciem życia ludzkiego, jest „mniejszym złem”, niż ograniczanie prawa do aborcji. W imię wyzwolenia kobiet społeczeństwo musi się zgodzić na zapłatę takiej ceny.

W Wielkiej Brytanii tym „mniejszym złem” jest uśmiercanie prawie 200 tys. dzieci rocznie.

[Tłumaczenie i opracowanie własne na podstawie „The Christian Post” – 04.07.2010 r. via SPUC – 05.07.2010 r.]

Materiał źródłowy:
Antonia Senior, „Yes, abortion is killing. But it’s the lesser evil’, w: „The Times” z dnia 1 lipca 2010 r.

Za: HLI-Polska | http://www.hli.org.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1463

Skip to content