Mija sto lat od wydania encykliki św. papieża Piusa X – Notre charge apostolique

Dziś mija sto lat od wydania przez świętego papieża Piusa X encykliki Notre charge apostolique. Papież potwierdził w niej aktualność cywilizacji chrześcijańskiej wobec pokus chrześcijaństwa zaadaptowanego do świata bez Boga. Św. Pius X pisał, że cywilizacji nie trzeba wymyślać od nowa, trzeba po prostu odbudować cywilizację chrześcijańską. Ostrzegał przed utopizmem chrześcijańskiej demokracji, pisząc, że skoro w społeczeństwie zawsze mogą pojawić się ludzie występni, władza państwowa musi być tym silniejsza – im groźniejszy jest egoizm złoczyńców. Przestrzegał przed wypaczonym pojęciem godności ludzkiej, przeciwstawianym wierności i posłuszeństwu. „Czyż bowiem święci – pytał – najposłuszniejsi z ludzi, byli wynaturzonymi niewolnikami?”. Uczył chrześcijańskiej miłości społecznej, która polega na integralnym zaangażowaniu na rzecz moralnych, intelektualnych i materialnych potrzeb bliźnich. Pokazywał, że wszystko to budowali wielcy biskupi i władcy Christianitas.

Napisana u progu XX wieku „Notre charge apostolique” to wielki manifest nieprzedawnialności zasad cywilizacji chrześcijańskiej. Bo i święty Pius X był papieżem na wskroś nowoczesnym. Rozumiał, że w dechrystianizującym się świecie to nie rządy będą oparciem porządku społecznego. Bronił wszędzie silnej opinii katolickiej. Dlatego podtrzymał opór wobec zaboru Państwa Kościelnego przez Włochy sabaudzkie, popierał monarchistyczną opozycję we Francji, strajki szkolne w Wielkopolsce młodzieży walczącej o polskie nauczanie religii. Gdy rząd niemiecki chciał narzucić niemieckiego biskupa prymasowskiej stolicy w Gnieźnie – Papież powiedział: nigdy nie powołam tam Niemca! Jego najważniejszym polskim doradcą był prał. Adam Sapieha, późniejszy Książę-Kardynał, który udzieli święceń kapłańskich ks. Karolowi Wojtyle. Ks. Sapiehę święty papież tak lubił, że kiedyś podarował mu w prezencie pudełko najprzedniejszych cygar.

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w stulecie encykliki Notre charge apostolique

100 lat temu święty papież Pius X, wielki przyjaciel Polski, wydał encyklikę „Notre charge apostolique”, poświęconą obronie aktualności zasad cywilizacji chrześcijańskiej u progu XX wieku. Z wdzięcznością wspominając tę rocznicę deklarujemy wierność zasadom zawartym w tym historycznym dokumencie. W swej działalności zawsze będziemy kierować się zasadą, że „cywilizacji nie trzeba budować z niczego” – bo „cywilizacja była i jest: cywilizacja chrześcijańska”.

(-) Marek Jurek
Przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej
Warszawa, 25 sierpnia RP 2010

Za: Prawica Rzeczypospolitej – 25-08-2010

Za: Prawica Rzeczypospolitej - 25-08-2010 | http://prawicarzeczypospolitej.org/aktualnosci,pokaz,823 | Notre charge apostolique – to już sto lat - blog Marka Jurka

Skip to content