Aktualizacja strony została wstrzymana

SB chciało otruć Annę Walentynowicz

Pion śledczy IPN w Warszawie skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Radomiu przeciw czterem funkcjonariuszom SB. Chodzi o sprawę tajnej operacji przeprowadzonej w październiku 1981 r., mającej na celu otrucie Anny Walentynowicz.

23 sierpnia 2010 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi G., Markowi K. i Wiesławowi S.

Esbecy oskarżeni są o udział w opracowaniu i wdrożeniu kombinacji operacyjnej zmierzającej bezpośrednio do podstępnego podania działaczce NSZZ „Solidarność”, Annie Walentynowicz środka farmakologicznego o nazwie „Furosemidum” za pośrednictwem tajnego współpracownika posługującego się pseudonimem „Karol” w celu co najmniej ograniczenia możliwości poruszania się przez wymienioną i uniemożliwienia jej odbywania spotkań z załogami zakładów pracy.

Prokurator IPN twierdzi, że oskarżeni działali na szkodę interesu prywatnego Anny Walentynowicz usiłując tym samym narazić ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo utraty życia, albowiem jednorazowe podanie 160-200 mg „Furosemidum” mogło spowodować objawy zatrucia wywołane odwodnieniem i zaburzeniami elektrolitowymi przejawiające się spadkiem ciśnienia krwi prowadzącym do zapaści oraz zaburzenia rytmu serca i osłabienie mięśni, zaś większej dawki nawet śmierć, którego to zamiaru nie osiągnęli z uwagi na wcześniejszy od zakładanego wyjazd Anny Walentynowicz z Radomia.

Według IPN – esbecy sprzeniewierzyli się ponadto ustawowemu obowiązkowi troski o życie i zdrowie obywateli ciążącemu na funkcjonariuszach Milicji Obywatelskiej, co stanowiło zbrodnię komunistyczną w formie stosowania represji wobec jednostki oraz zbrodnię przeciwko ludzkości w postaci poważnego prześladowania osoby z powodu przynależności do określonej grupy politycznej.

Oskarżeni nie przyznają się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Anna Walentynowicz – legendarna działaczka „Solidarności” – zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

(wg, Niezależna.pl, ipn.gov.pl, „Rzeczpospolita”)

Za: niezalezna.pl | http://www.niezalezna.pl/article/show/id/38106 | CHCIELI OTRUĆ ANNĘ WALENTYNOWICZ

Skip to content