Aktualizacja strony została wstrzymana

Bezczelność potomków ludobójców z OUN-UPA: Pomnik „polskiego terroru” na Chełmszczyźnie

Wczoraj, 22 sierpnia, w pobliżu nadgranicznej wsi Tudorkowice (rejon sokalski) w obwodzie lwowskim odsłonięto pomnik „ofiar terroru i deportacji Ukraińców Chełmszczyzny w latach 1938-1947”.

Jak pisał w roku 2006 w tygodniku „Nasze Słowo” (Nr 38 z 17 września) wołyński krajoznawca Leonid Mychalczuk pomnik w Tudorkowicach, na granicy Galicji i Chełmszczyzny, poświęcono „wszystkim Ukraińcom, zabitym, zamęczonym i zakatowanym przez Polaków” oraz „przymusowo deportowanym z ojczystych ziem w latach 1944-1947”.

W uroczystości wzięli udział duchowni różnych obrządków oraz władze lokalne. Wicegubernator obwodu lwowskiego Liliana Hrymska podkreślała w swoim wystąpieniu, że w życiu narodu ukraińskiego było wiele tragicznych wydarzeń, które niepokoją i dotykają najbardziej czułej struny duszy.

„Wielką tragedią było przymusowe wysiedlenie Ukraińców z ich odwiecznych ziem – Nadsania, Podlasia, Lubaczowszczyzny, Łemkowszczyzny, Chełmszczyzny. I ten pomnik nie pozwoli zapomnieć o tych stronicach naszej historii. Tu każdy przechodzień będzie pamiętał o ukraińskich wsiach, świątyniach, cmentarzach, zabytkach historycznych, o poległych bohaterach, którzy zostali tam, w małej Ojczyźnie” – cytuje słowa Hrymskiej portal Zaxid.net.

Przewodniczący Sokalskiej Rejonowej Administracji Państwowej Mykoła Mysak podkreślał z kolei, że pomnik będzie przypominał wszystkim o zbrodniach przeciwko narodowi ukraińskiemu oraz że te straszne czasy terroru i zniszczenia nie powinny się nigdy więcej powtórzyć.

Budowa pomnika w Tudorkowicach rozpoczęła się w roku 2007, z okazji 60. rocznicy Akcji „Wisła”. Jego inicjatorem był Wołodymyr Bojczuk, któremu pomagali działacze lwowskiego oddziału Towarzystwa „Chełmszczyzna”. Sponsorami, dzięki którym możliwa była budowa obelisku, były Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa, Sokalska Rejonowa Administracja Państwowa, Lwowska Rada Obwodowa, Sokalska Rada Rejonowa oraz prywatni sponsorzy i ofiarodawcy z ukraińskiej diaspory.

Wieś Tudorkowice w pobliżu której postawiono pomnik, leży blisko granicy polsko-ukraińskiej. Zamieszkuje ją obecnie około 500 osób. Po II wojnie światowej weszła w skład Polski, powiatu hrubieszowskiego w województwie lubelskim. W 1951 roku Tudorkowice wraz z niemal całym obszarem gminy Chorobrów została przyłączona do Związku Radzieckiego w ramach umowy o zamianie granic.

tr/Kresy.pl

Za: Kresy.pl | http://www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/ukraina:-pomnik-polskiego-terroru-na-chelmszczyznie | Ukraina: Pomnik polskiego terroru na Chełmszczyźnie

Skip to content