Aktualizacja strony została wstrzymana

Heretyk i schizmatyk – doktorem h.c. KUL

Za serwisem „Katolickiego” Uniwersytetu Lubelskiego:

20 sierpnia br. odbyła się na KUL uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa Jego Świątobliwości Bartłomiejowi I, Arcybiskupowi Konstantynopola, Patriarsze Ekumenicznemu. Uniwersytet, honorując Patriarchę Bartłomieja I swoim najbardziej zaszczytnym tytułem, pragnie wyrazić uznanie dla niezwykle aktywnego przywódcy duchowego, kontynuatora ekumenicznego dzieła wielkich patriarchów Konstantynopola: Joachima III, Atenagorasa I i Dymitriosa I. Jego Świętobliwość (sic! – Dextimus) Bartłomiej I jako orędownik pokoju i pojednania, wolności religijnej, praw i godności człowieka oraz troski o zachowanie środowiska naturalnego, stale podtrzymuje świadectwo o radości i „świetle Zmartwychwstania”.
Jego Świątobliwość Patriarcha Bartłomiej I oddając swoje siły ofiarnej i niezwykle trudnej służbie Kościołowi, jedności wszystkich chrześcijan oraz dialogowi z innymi religiami i współczesnym światem, jest rzeczywiście Człowiekiem Dialogu i Nadziei, przekonanym, że historia jest w rękach Boga, do którego należy ostatnie słowo.

Jak widać, w dzisiejszych czasach czołowa katolicka uczelnia w katolickiej Polsce honoruje heretyka i schizmatyka za… służbę Kościołowi oraz za troskę o „prawoczłowiekizm” i ekologię.

Św. Andrzeju Bobolo, męczenniku Serca Jezusowego, pogromco prawosławnej schizmy i herezji, patronie Polski, módl się za nami!

Kyrie eleison!

Za: Kronika Novus Ordo | http://breviarium.blogspot.com/2010/08/heretyk-i-schizmatyk-doktorem-hc-kul.html