- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Powstanie pomnik ku czci ofiar UPA w Chełmie

Dobra wiadomość. Stowarzyszenie społeczne “Pamięć i Nadzieja” z Chełma uzyskało zgodę na postawienie pomnika ku czci ofiar ludobójstwa na Kresach. Odłonięcie planowane jest na lipiec 2011 r., w kolejną rocznicę Krwawej Niedzieli. Wzór godny do naśladowania.