Aktualizacja strony została wstrzymana

Powstanie pomnik ku czci ofiar UPA w Chełmie

Dobra wiadomość. Stowarzyszenie społeczne „Pamięć i Nadzieja” z Chełma uzyskało zgodę na postawienie pomnika ku czci ofiar ludobójstwa na Kresach. Odłonięcie planowane jest na lipiec 2011 r., w kolejną rocznicę Krwawej Niedzieli. Wzór godny do naśladowania.

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego |http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3295&PHPSESSID=1fa635bb5881ac55163766c94e04850b