Rząd: Będziemy oszczędzać… na rodzinach

W obliczu trudnej sytuacji polskiego budżetu, rząd szuka kolejnych oszczędności. Tym razem pojawiają się doniesienia o likwidacji becikowego i zniesieniu ulgi rodzinnej.

Jak szacują eksperci z Centrum im. Adama Smitha rodzice na wychowanie dziecka do ukończenia przez nie 20 roku życia wydają 160 tys. złotych. Dlatego instrumenty finansowe państwa mające wspierać rodziny popularne są na całym świecie. Oprócz doraźnej pomocy rodzicom w utrzymaniu dzieci, mają też cel długofalowy, którym jest zachęcanie do prokreacji.

Obecnie rodziny mogą otrzymać becikowe, które wynosi 1000 złotych za każde urodzone dziecko. Mogą też korzystać z ulgi rodzinnej. Za jedno dziecko możemy sobie rocznie odliczyć 1112 złotych. Jednak w porównaniu do krajów Unii Europejskiej wsparcie państwa dla rodzin jest niewielkie. W Niemczech za urodzone dziecko rodzina otrzymuje 1,2 tyś Euro przez 14 miesięcy, w Szwecji rodzice otrzymują co miesiąc aż do ukończenia 16 roku życia przez dziecko 950 koron ( 400 zł), a we Francji pracownicy dostają na święta prezenty dla dzieci, oraz gratyfikacje finansowe z okazji początku roku szkolnego, a także dofinansowanie do wakacyjnych wyjazdów dzieci. Francuska karta „Duża rodzina”, daje możliwość korzystania ze 30 % zniżki na bilety kolejowe i 50 % na metro. Rodzina otrzymuje rocznie około 200 euro na bilety na imprezy artystyczne i sportowe, a także przysługują jej różne zasiłki.

Zdaniem ekspertów właśnie takie przykłady polityki prorodzinnej zachęcają młodych ludzi do zakładania rodzin. Obecnie Francja i Szwecja mają najwyższe poziomy dzietności w UE, a Niemcy od kilku lat notują trend wzrostowy.

Przyglądając się obecnym zamiarom rządu, który chce oszczędzać na rodzinach, ekonomiści i demografowie sceptycznie odnoszą się do zapowiedzi rządu Tuska o likwidacji wsparcia dla rodzin. Ich zdaniem w sytuacji gdy dzietność w Polsce wynosi 1,39 dziecka na kobietę, a prognozy wieszczą spadek liczby ludności w Polsce, państwo powinno promować dzietność i ułatwiać decyzje prokreacyjne rodzicom. Według Eurostatu, mała liczba rodzących się dzieci spowoduje, że w 2060 roku polskie społeczeństwo będzie drugim najstarszym w Europie.

Źródło: money.pl

Za: MyPiS | http://mypis.pl/aktualnosci/340-rzad-bedziemy-oszczedzac-na-rodzinach

Skip to content