Przysięga Komorowskiego nieważna? Zawiadomienie do prokuratury

Aktualizacja: 2010-08-16 9:59 am

Pan

Andrzej Serement
Prokurator Generalny
Rzeczpospolitej Polskiej
Warszawa


Zawiadomienie

Zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Bronisława Marię Komorowskiego, który pomimo nie złożenia przewidzianej prawem, a zapisanej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, roty przysięgi prezydenckiej uzurpuje sobie stanowisko Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i dopuszcza się wykonywania czynności przynależnych wyłącznie do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jak na przykład publiczne przejęcie w dniu 15 sierpnia 2010 zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i nadanie nominacji generalskich.


Uzasadnienie

W dniu 06 sierpnia 2010 Pan Bronisław Maria Komorowski usiłował przed Zgromadzeniem Narodowym zebranym w gmachu Sejmu RP złożyć prawem wymaganą przysięgę, lecz w miejsce słowa „dobro” wypowiedział słowo „dobrość” co słyszeli zarówno zgromadzeni na sali sejmowej, jak i osoby oglądające i słuchające bezpośredniej relacji z tej uroczystości w wielu mediach.

W związku z tym nie spełnił prawem wymaganych warunków aby objąć urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i nadal pozostaje jedynie prezydentem-elektem, a obowiązki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pełni zgodnie z przepisami Konstytucji Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

(………..)

===============================================================

II.

Zawiadomienie

Zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa przez Członków Zgromadzenia Narodowego zebranych w gmachu Sejmu RP w dniu 06 sierpnia 2010 polegającego na poświadczeniu nieprawdy w protokole z tego posiedzenia w którym stwierdzono, że Pan Bronisław Maria Komorowski złożył przewidzianą prawem, a zapisaną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, rotę przysięgi prezydenckiej.


Uzasadnienie

W dniu 06 sierpnia 2010 Pan Bronisław Maria Komorowski usiłował przed Zgromadzeniem Narodowym zebranym w gmachu Sejmu RP złożyć prawem wymaganą przysięgę, lecz w miejsce słowa „dobro” wypowiedział słowo „dobrość” co słyszeli zarówno zgromadzeni na sali sejmowej, jak i osoby oglądające i słuchające bezpośredniej relacji z tej uroczystości w wielu mediach.

A mimo to w sporządzonym i podpisanym protokole osoby uprawnione stwierdziły, że rota przysięgi została złożona poprawnie, co nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.

(źródło: www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/100806/sten.pdf ).

Za: dakowski.pl -- [Org. tytuł: « Zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa (dwa razy...)»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=25786 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]