Aktualizacja strony została wstrzymana

Przysięga Komorowskiego nieważna? Zawiadomienie do prokuratury

Pan

Andrzej Serement
Prokurator Generalny
Rzeczpospolitej Polskiej
Warszawa


Zawiadomienie

Zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Bronisława Marię Komorowskiego, który pomimo nie złożenia przewidzianej prawem, a zapisanej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, roty przysięgi prezydenckiej uzurpuje sobie stanowisko Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i dopuszcza się wykonywania czynności przynależnych wyłącznie do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jak na przykład publiczne przejęcie w dniu 15 sierpnia 2010 zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i nadanie nominacji generalskich.


Uzasadnienie

W dniu 06 sierpnia 2010 Pan Bronisław Maria Komorowski usiłował przed Zgromadzeniem Narodowym zebranym w gmachu Sejmu RP złożyć prawem wymaganą przysięgę, lecz w miejsce słowa „dobro” wypowiedział słowo „dobrość” co słyszeli zarówno zgromadzeni na sali sejmowej, jak i osoby oglądające i słuchające bezpośredniej relacji z tej uroczystości w wielu mediach.

W związku z tym nie spełnił prawem wymaganych warunków aby objąć urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i nadal pozostaje jedynie prezydentem-elektem, a obowiązki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pełni zgodnie z przepisami Konstytucji Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

(………..)

===============================================================

II.

Zawiadomienie

Zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa przez Członków Zgromadzenia Narodowego zebranych w gmachu Sejmu RP w dniu 06 sierpnia 2010 polegającego na poświadczeniu nieprawdy w protokole z tego posiedzenia w którym stwierdzono, że Pan Bronisław Maria Komorowski złożył przewidzianą prawem, a zapisaną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, rotę przysięgi prezydenckiej.


Uzasadnienie

W dniu 06 sierpnia 2010 Pan Bronisław Maria Komorowski usiłował przed Zgromadzeniem Narodowym zebranym w gmachu Sejmu RP złożyć prawem wymaganą przysięgę, lecz w miejsce słowa „dobro” wypowiedział słowo „dobrość” co słyszeli zarówno zgromadzeni na sali sejmowej, jak i osoby oglądające i słuchające bezpośredniej relacji z tej uroczystości w wielu mediach.

A mimo to w sporządzonym i podpisanym protokole osoby uprawnione stwierdziły, że rota przysięgi została złożona poprawnie, co nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.

(źródło: www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/100806/sten.pdf ).

Za: dakowski.pl | http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2251&Itemid=100 | Zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa (dwa razy…)