List Otwarty Kazimierza Świtonia do Prezydenta i Premiera RP

Aktualizacja: 2010-08-4 9:17 pm

Poniżej przedstawiamy List otwarty legendarnej i zasłużonej postaci: założyciela pierwszych Wolnych Związków Zawodowych, inicjatora budowy pomnika ku czci zamordowanych górników Kopalni Wujek, obrońcy krzyża na Źwirowisku w K.L. Auschwitz w Oświęcimiu – Kazimierza Świtonia, do Prezydenta i Premiera RP w sprawie aktualnych wydarzeń.


Kazimierz Świtoń                                                                            Katowice dnia 4.08.2010
ul. Mikołowska 30/7
40-066 Katowice

List Otwarty

do

Prezydenta i Premiera R.P.
W a r s z a w a


Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym Znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem


Szanowni Panowie!


Po wypowiedzi Pana Premiera w dniu wczorajszym, że podejmie radykalne działania w sprawie Krzyża stojącego przed Pałacem prezydenckim w Warszawie.

Oświadczam co następuje!

Jako obrońca Krzyża Chrystusowego z przed 12-tu laty na Źwirowisku w K.L. Auschwitz w Oświęcimiu, domagam się od Panów natychmiastowego zaprzestania walki z krzyżem w którego obronie staje ogromna większość moich Rodaków.

W dniu 3 sierpnia usiłowaliście usunąć Krzyż z sprzed pałacu prezydenckiego i wymazać z pamięci Polaków, morderstwo dokonane w Smoleńsku dnia 10 kwietnia na 96 wybitnych Rodakach. Pomimo wielu protestów przed takim działaniem, Wy jednak za namową satanistów rozpoczęliście wojnę z Krzyżem na naszej Polskiej Ziemi.  Przegraliście z kretesem pierwszą bitwę z Polakami o usunięcie Krzyża.

Zaklinam Was, nie rozpoczynajcie następnej.

Krzyż upamiętniający to morderstwo musi pozostać przed pałacem. Jeżeli będziecie próbować rozpocząć następną wojnę o Krzyż to przygotujcie się na koniec Waszych rządów. Polacy mają już dość biedy, upokorzeń i różnych innych działań na szkodę Narodu Polskiego.

Źądam natychmiastowego uwolnienia redaktora TVInternet Rafała Gawrońskiego aresztowanego za obronę Krzyża przed pałacem prezydenckim.

Pytam Was!

Jak długo jeszcze Żydzi, którzy mają swoje państwo, mieć będą przywileje w naszej Ojczyźnie, a których nie mają Polacy.

Nie pozwolimy by Żydzi rządzili naszym państwem i dyktowali nam gdzie może stać Krzyż na naszej Polskiej ziemi.


Z poważaniem

Kazimierz Świtoń


Kazimierz Świtoń – założyciel  w komunistycznej Europie dnia 23 lutego 1978 roku w Katowicach pierwszych Wolnych Związków Zawodowych. Inicjator budowy pomnika Górnikom K.W. K. “WUJEK” w Katowicach. Obrońca Krzyża na Źwirowisku w “K.L. Auschwitz” w Oświęcimiu.
www.switon.plTags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=25194 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]