Do dziś do Sądu Najwyższego wpłynęło 336 protestów wyborczych

Aktualizacja: 2010-07-14 9:41 pm

Do dziś do Sądu Najwyższego wpłynęło 336 protestów wyborczych.

31 protestów wniesiono poza ustawowym terminem. Natomiast reszta została wniesiona w terminie. 196 protestów wniesiono w ramach akcji protest wyborczy w związku z nieogłoszeniem stanu klęski żywiołowej na terenach dotkniętych powodzią.

Chociaż termin składania protestów upłynął w zeszły czwartek – 8 lipca, to skargi napływają pocztą. Zostały one wysłane kilka dni temyu i dla sądu liczy się data stempla pocztowego.

Protestami zajmie się Sąd Najwyższy w trzyosobowych składach. W wyniku ropoznania każdego z protestów będzie wydana opinia. Na podstawie tych tych opinii Sąd Najwyższy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyborów podejmie uchwałę o ich ważności.

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=24368 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]