Do dziś do Sądu Najwyższego wpłynęło 336 protestów wyborczych

Do dziś do Sądu Najwyższego wpłynęło 336 protestów wyborczych.

31 protestów wniesiono poza ustawowym terminem. Natomiast reszta została wniesiona w terminie. 196 protestów wniesiono w ramach akcji protest wyborczy w związku z nieogłoszeniem stanu klęski żywiołowej na terenach dotkniętych powodzią.

Chociaż termin składania protestów upłynął w zeszły czwartek – 8 lipca, to skargi napływają pocztą. Zostały one wysłane kilka dni temyu i dla sądu liczy się data stempla pocztowego.

Protestami zajmie się Sąd Najwyższy w trzyosobowych składach. W wyniku ropoznania każdego z protestów będzie wydana opinia. Na podstawie tych tych opinii Sąd Najwyższy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyborów podejmie uchwałę o ich ważności.

Za: Polskie Radio | http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/iar/?id=176703

Skip to content