Aktualizacja strony została wstrzymana

Do dziś do Sądu Najwyższego wpłynęło 336 protestów wyborczych

Do dziś do Sądu Najwyższego wpłynęło 336 protestów wyborczych.

31 protestów wniesiono poza ustawowym terminem. Natomiast reszta została wniesiona w terminie. 196 protestów wniesiono w ramach akcji protest wyborczy w związku z nieogłoszeniem stanu klęski żywiołowej na terenach dotkniętych powodzią.

Chociaż termin składania protestów upłynął w zeszły czwartek – 8 lipca, to skargi napływają pocztą. Zostały one wysłane kilka dni temyu i dla sądu liczy się data stempla pocztowego.

Protestami zajmie się Sąd Najwyższy w trzyosobowych składach. W wyniku ropoznania każdego z protestów będzie wydana opinia. Na podstawie tych tych opinii Sąd Najwyższy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyborów podejmie uchwałę o ich ważności.

Za: Polskie Radio | http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/iar/?id=176703