Aktualizacja strony została wstrzymana

Przypomnijmy kto uczestniczył w kampanii nienawiści przeciwko ks. Henrykowi Jankowskiemu

W związku ze śmiercią ks. prałata Henryka Jankowskiego, warto przypomnieć kto uczestniczył w licznych kampaniach nienawiści jaką zgotowali mu Jego przeciwnicy, najczęściej rodzimi Żydzi i ich wierni szabesgoje, nagonki tworzonej ze wsparciem żydowstwa światowego. Poniższy cytat zaczerpnięty jest z książki [link] prof. Jerzego Roberta Nowaka pt „Ksiądz Jankowski – na przekór kłamstwom”, opisującej akcję niszczenia tego kapłana.

Jest charakterystyczne i wyraźnie zauważalne, że środowiska żydowskie przy braku argumentów zawsze uciekają się do metod walki z samym człowiekiem, rozpuszczając nieprawdziwe plotki czy oczerniając go w mediach. Takie działanie ad hominem w języku angielskim nazywane jest jako character assasination i stosowane jest np. wobec dziennikarzy czy niewygodnych profesorów uczelni, którym nic nie można zarzucić, jednak można zniszczyć karierę i życie nieustannie rozpowszechniając zestawienia ich nazwisk z takimi określeniami, jak „kontrowersyjny”, „fanatyczny”, „niekoleżeński”, „bigot”, „homofob”, „antysemita”. Stare metody niszczenia ludzi w zestawieniu z nowoczenymi metodami medialnymi i socjotechnicznymi, czynią wielkie spustoszenie w tak bardzo podatnej na manipulację świadomości społecznej.

„Zdumiewały rozmiary kampanii – wokół jednego zdania księdza z Gdańska rozpętano międzynarodową falę potępień, nieproporcjonalnie wielką do rangi sprawy. Przypomnijmy, że z potępieniem księdza Jankowskiego wystąpili między innymi: lider SdRP Aleksander Kwaśniewski i prezydent Stanów Zjednoczonych – Bill Clinton, Unia Wolności i Edgar Bronfman – przewodniczący Światowego Kongresu Żydowskiego, Andrzej Szczypiorski i izraelskie MSZ, wicemarszałek Sejmu – Aleksander Małachowski i Szewach Weiss – przewodniczący parlamentu izraelskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich – Tadeusz Zieliński i rzecznik Pen-Clubu – Jerzy Ficowski, rabin – Andrzej Baker i inni działacze Komitetu Amerykańskich Żydów, Komisja Koordynacyjna Stowarzyszeń i Organizacji Żydowskich, Unia Studentów Żydowskich z Wrocławia i Europejski Komitet Młodzieżowy przeciw Rasizmowi, Antysyjonizmowi, Ksenofobii i Nietolerancji: Marek Edelman, Dawid Warszawski, Jacek Kaczmarski, Kazimierz Dziewanowski, [Stanisław] Tym („Wprost”), prof. dr hab. Marian Fuks, Jacek Źakowski, Piotr Najsztub, Andrzej Osęka, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej, 3 członków Rady ds. Stosunków Polsko-Żydowskich przy prezydencie RP (prof. Krystyna Kersten, prof. Jerzy Tomaszewski, red. Marian Turski), SdRP-owska „Trybuna” i „New YorkTimes”, „Boston Globe”, „Washington Post”, „International Herald Tribune”, dyrektor ds. Europy w amerykańskim Departamencie Stanu oraz były minister przekształceń własnościowych Janusz Lewandowski, Jan Szomburg i Jacek Merkel z Rady Założycieli Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.”

Prof. Jerzego Roberta Nowaka – „Ksiądz Jankowski – na przekór kłamstwom”


Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: WiciPolskie.org | http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3703&Itemid=56

Skip to content