Aktualizacja strony została wstrzymana

Apel do Polonii o wsparcie Komitetu Pomnika Katyńskiego w New Jersey

KATYN FOREST MASSACRE MEMORIAL COMMITTEE, INC.

P. O. Box 1602
Cranford, N.J. 07016
908 875-4179

W bieżącym roku przypada siedemdziesiąta rocznica mordu Katyńskiego na oficerach Polskich – dokonanego przez NKWD. Komitet Katyński na Stan New Jersey, przy współpracy Kongresu Poloni Amerykańskiej, wydział NJ oraz innych organizacji Polonijnych zebrali donacji na sumę ok. $ 15,000.00 za rok 2009. Do chwili obecnej zostało wydane 12,000,00 tj. – szlifowanie schodów przy pomniku i woskowanie pomnika Katyńskiego przy Exchange Pl., w Jersey City, NJ. Pozostało w kasie około $ 3,000.00.

Komitet nasz planuje zrobić ogrodzenie wokół pomnika i poprawic fundament. Koszta reperacji są obliczone na ok. dwadzieścia tysięcy dolarów. Potrzebne będą też fundusze na dalsze utrzymanie pomnika. Komitet i KPA apeluje do Polonii, licznych organizacji i do osób indywidualnych o donacje żeby zaprezentować pomnik Katyński jak najlepiej w siedemdziesiątą rocznicę. Obecnie Komitet ma wydać książkę pamiątkową z historycznymi artykułami o Katyniu i siedemdziesiątej rocznicy mordu. Pomoc Polonii w tym wydaniu pamiątkowym jest potrzebna i mile widziana. Książka będzie podarowana do szkół w Stanach Zjednoczonych i biblotek.

Serdecznie prosimy o dalszą pomoc. Prosimy przesyłać wszystkie donacje na adres Komitetu jak wyżej wystawiając czeki na Katyn Forest Massacre Memorial Committee.

Krzysztof Nowak, Przewodniczący


KATYN FOREST MASSACRE MEMORIAL COMMITTEE, INC.
P. O. Box 1602
Cranford, N.J. 07016
908 875-4179

This year we commemorate seventieth anniversary of the Katyn Forest Massacre. Our committee, together with the Polish American Congress NJ Div. and other organizations has collected approximately $15,000.00 in the past year. Money collected from donations has been spent for polishing of the steps and waxing the Katyn monument at Exchange Pl., Jersey City, New Jersey. Approximately the sum of three thousand dollars is left in the account.

Our committee plans to erect a safety fence around the monument and replace broken bricks around the foundation. Cost of same is estimated around twenty thousand dollars. In addition more funds will be necessary for the upkeep of the monument itself. We continue our appeal for donations from Polonia, various organizations and private individuals. It would be appreciated if you forwarded as much as is possible so that next year our monument may be presented in its best for the seventieth anniversary. We plan to hold two memorial services each year. Also our committee will sponsor an Ad Journal book that will include historical articles about Katyn and 70th anniversary of the massacre. Your support is appreciated.

Please forward your donation to the address above, made payable to the Katyn Forest Massacre Memorial Committee, Inc. If you have any questions, please do not hesitate to call us.

Krzysztof Nowak, President

Za: wicipolskie.org | http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3695&Itemid=56 | KATYN FOREST MASSACRE MEMORIAL COMMITTEE, INC. - Apel do Polonii

Skip to content