Metodyści w Anglii za bojkotem Izraela

Aktualizacja: 2010-07-6 2:09 pm

Ponad 800 reprezentantów protestanckiego zboru zwanego powszechnie “Kościołem Metodystycznym” (Methodist Church of Great Britain), przegłosowało rezolucję “bojkotującą izraelskie towary wyprodukowane na terenach nielegalnie zaanektowanych”.

Rezolucja wzywa członków “kościoła” do pisania listów i monitów do premierów i ministrów swoich krajów z żądaniem udzielania pomocy 1,4-milionowej arabskiej mniejszości,  “pomocy tym, którzy cierpią wskutek okupacji”.  Rezolucja poddaje również w wątpliwość prawo do istnienia państwa Izrael, które swoją egzystencję podpiera wersetami biblijnymi. “Żydzi [błądzą] łącząc Izrael odczytywany z kart Biblii, ze współczesnym państwem Izrael” – mówią delegaci Methodist Church.

Żydowscy obserwatorzy określili samą rezolucję jako “silnie antysyjonistyczną”, a jej uchwalenie  jako “bardzo smutny dzień dla relacji judaistyczno-metodystycznych”. Na swoich stronach internetowych wbijają klin niezgody pomiędzy “opiniami zwykłych członków kościoła”, którzy mają nie zgadzać się z rezolucją, a “stronniczymi wypowiedziami jego przywódców”.

Methodist Church skupia w Wielkiej Brytanii około 330 tysięcy członków i plasujący się na czwartym miejscu największych protestanckich zborów na Wyspie.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie Totally Jewish
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=23817 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]