Metodyści w Anglii za bojkotem Izraela

Ponad 800 reprezentantów protestanckiego zboru zwanego powszechnie „Kościołem Metodystycznym” (Methodist Church of Great Britain), przegłosowało rezolucję „bojkotującą izraelskie towary wyprodukowane na terenach nielegalnie zaanektowanych”.

Rezolucja wzywa członków „kościoła” do pisania listów i monitów do premierów i ministrów swoich krajów z żądaniem udzielania pomocy 1,4-milionowej arabskiej mniejszości,  „pomocy tym, którzy cierpią wskutek okupacji”.  Rezolucja poddaje również w wątpliwość prawo do istnienia państwa Izrael, które swoją egzystencję podpiera wersetami biblijnymi. „Żydzi [błądzą] łącząc Izrael odczytywany z kart Biblii, ze współczesnym państwem Izrael” – mówią delegaci Methodist Church.

Żydowscy obserwatorzy określili samą rezolucję jako „silnie antysyjonistyczną”, a jej uchwalenie  jako „bardzo smutny dzień dla relacji judaistyczno-metodystycznych”. Na swoich stronach internetowych wbijają klin niezgody pomiędzy „opiniami zwykłych członków kościoła”, którzy mają nie zgadzać się z rezolucją, a „stronniczymi wypowiedziami jego przywódców”.

Methodist Church skupia w Wielkiej Brytanii około 330 tysięcy członków i plasujący się na czwartym miejscu największych protestanckich zborów na Wyspie.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Totally Jewish | http://www.totallyjewish.com/news/national/c-14290/methodist-boycott-of-israeli-goods-slammed/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content