USA: Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wspiera tzw. różnorodność i inne żydowskie postulaty

Aktualizacja: 2008-08-11 6:07 pm

Kongres Stanów Zjednoczonych przegłosował 31 lipca br. nową poprawkę do obowiązującej od 1965 roku Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Obok wielu mniej lub bardziej istotnych rozwiązań, poprawka Numer H.R. 4137 (“College Opportunity and Affordability Act of 2008“) zawiera m.in. klauzulę zobowiązującą uczelnie i Departament Edukacji do zgłaszania wszystkich przypadków tzw. przestępstw na tle nienawiści (Hate crime), a także wspiera i rozszerza w systemie edukacyjnym punkt widzenia sprzyjający tzw. wielokulturowości (Diverstity).

Poprawki w tym zakresie byly od początku wspierane przez środowiska żydowskie, które narzucały swoją definicję tzw. przestępstw z nienawiści, w tym tzw. antysemityzm zdefiniowany w praktyce jako jakakolwiek krytyka poczynań Izraela, grup czy lobby żydowskiego, a nawet poszczególnych Żydów.

Jak ocenia izraelska agencja JTA w artykule pod wymownym tytułem: “[Nowe] prawo edukacyjne – odpowiedzią na żydowskie uwagi”: “Koalicja żydowskich, pro-izraelskich oraz [tzw. – przyp. BIBUŁA] konserwatywnych grup, lobbowała celem dokonania zmiany [Ustawy], zarzucając amerykańskim uniwerstytetom to, że nie zdolały przewidzieć wzrostu radykalnego Islamu.”

Środowiska żydowskie, które od dawna stosują taktykę demontażu społeczeństw tradycyjnie opartych o podstawowe wartości chrześcijańskie, wspierają w nich elementy destrukcyjne, w tym tzw. różnorodność – od tzw. różnorodności w wyrażanych poglądach po różnorodność w składzie etnicznym, narodowościowym i kulturowym społeczeństw.

Jak twierdzi profesor Kevin MacDonald (California State University-Long Beach), wybitny specjalista od badań psychologii grup społecznych, zajmujący się również wpływem grup żydowskich na społeczeństwa: “Przez ponad całe sto lat, pro-emigracyjne siły w amerykańskim życiu publicznym były w większości finansowane, uaktywniane i kierowane przez środowiska żydowskie.” Fakt ten potwierdzają sami przywódcy żydowscy, a jeden z nich, Leonard S. Glickman, prezydent Hebrew Immigrant Aid Society stwierdza wprost, że: “Im bardziej amerykańskie społeczeństwo jest zdywersyfikowane, tym bezpieczniej dla Żydów.”

Zastosowane w poprawce do Ustawy o Szkolnictwie Wyższym wytyczne, korelują strumień federalnych funduszy kierowanych do wyższych uczelni z wprowadzanymi przez te uczelnie elementami “różnorodności” w edukacji. Uczelnie, które nie zastosują się do nowych przepisów, mogą stracić pomoc federalną.

Spodziewane jest szybkie podpisanie Ustawa przez Prezydenta USA.

ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

oraz

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2377 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]