USA: Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wspiera tzw. różnorodność i inne żydowskie postulaty

Kongres Stanów Zjednoczonych przegłosował 31 lipca br. nową poprawkę do obowiązującej od 1965 roku Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Obok wielu mniej lub bardziej istotnych rozwiązań, poprawka Numer H.R. 4137 („College Opportunity and Affordability Act of 2008„) zawiera m.in. klauzulę zobowiązującą uczelnie i Departament Edukacji do zgłaszania wszystkich przypadków tzw. przestępstw na tle nienawiści (Hate crime), a także wspiera i rozszerza w systemie edukacyjnym punkt widzenia sprzyjający tzw. wielokulturowości (Diverstity).

Poprawki w tym zakresie byly od początku wspierane przez środowiska żydowskie, które narzucały swoją definicję tzw. przestępstw z nienawiści, w tym tzw. antysemityzm zdefiniowany w praktyce jako jakakolwiek krytyka poczynań Izraela, grup czy lobby żydowskiego, a nawet poszczególnych Żydów.

Jak ocenia izraelska agencja JTA w artykule pod wymownym tytułem: „[Nowe] prawo edukacyjne – odpowiedzią na żydowskie uwagi”: „Koalicja żydowskich, pro-izraelskich oraz [tzw. – przyp. BIBUŁA] konserwatywnych grup, lobbowała celem dokonania zmiany [Ustawy], zarzucając amerykańskim uniwerstytetom to, że nie zdolały przewidzieć wzrostu radykalnego Islamu.”

Środowiska żydowskie, które od dawna stosują taktykę demontażu społeczeństw tradycyjnie opartych o podstawowe wartości chrześcijańskie, wspierają w nich elementy destrukcyjne, w tym tzw. różnorodność – od tzw. różnorodności w wyrażanych poglądach po różnorodność w składzie etnicznym, narodowościowym i kulturowym społeczeństw.

Jak twierdzi profesor Kevin MacDonald (California State University-Long Beach), wybitny specjalista od badań psychologii grup społecznych, zajmujący się również wpływem grup żydowskich na społeczeństwa: „Przez ponad całe sto lat, pro-emigracyjne siły w amerykańskim życiu publicznym były w większości finansowane, uaktywniane i kierowane przez środowiska żydowskie.” Fakt ten potwierdzają sami przywódcy żydowscy, a jeden z nich, Leonard S. Glickman, prezydent Hebrew Immigrant Aid Society stwierdza wprost, że: „Im bardziej amerykańskie społeczeństwo jest zdywersyfikowane, tym bezpieczniej dla Żydów.”

Zastosowane w poprawce do Ustawy o Szkolnictwie Wyższym wytyczne, korelują strumień federalnych funduszy kierowanych do wyższych uczelni z wprowadzanymi przez te uczelnie elementami „różnorodności” w edukacji. Uczelnie, które nie zastosują się do nowych przepisów, mogą stracić pomoc federalną.

Spodziewane jest szybkie podpisanie Ustawa przez Prezydenta USA.

ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

oraz

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content