Mezuzy na drzwiach Wioski Olimpijskiej

Aktualizacja: 2008-08-6 9:20 am

Izraelscy sportowcy, sprawozdawcy i oficjalni przedstawiciele Izraela, podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie będą mieli na framugach drzwi do swoich apartamentów i biur przymocowane mezuzy – tradycyjny pojemnik zawierający zwiniętą kartę z fragmentami Tory. Uroczystości przymocowania mezuz do drzwi w hotelach na wiosce olimpijskiej, dokonał rabin Shimon Freundlich z pekińskiego oddziału chasydzkiej sekty Chabad-Lubavitch, który również udzielił “błogosławieństwa” izraelskiej drużynie olimpijskiej, co miało miejsce z udziałem ambasadora Izraela w Chinach, Amos Nadai. Na wiosce olimpijskiej otwarto również synagogę oraz liczne restauracje z koszernymi potrawami – certyfikowanymi przez rabinów sekty Chabad.

Do Pekinu udał się już prezydent Izraela, Szymon Peres, który weźmie udział w szabasowym spotkaniu prowadzonym przez chasydzkich rabinów. Chińskie władze dokonując nieznanego wyłomu w obowiązujących przepisach, udzieliły specjalnego pozwolenia prezydentowi Peresowi – jako jedynemu dygnitarzowi jakiegokolwiek kraju – na przebywanie we wiosce olimpijskiej w sobotę. Peres znany jest z nieprzestrzegania “obowiązku szabasu”, lecz dla swej popularności i by zadowolić wizytujących, udaje religijnego, przestrzegającego wymagane rygory wiernego.

 

Mezuza jest koszernym pojemnikiem zawierającym spisaną na pergaminie modlitwę, który jest przymocowywany na oddrzwiach wszystkich żydowskich domów. Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych symboli i praktyk judaistycznych, najczęściej traktownych jako kabalistyczny talizman. Każdy przechodzący przez drzwi Żyd dotyka ręką pojemnika, którego wywieszanie jest nakazane przez Talmud. Poszczególne grupy żydowskie od stuleci toczą spory dotyczące sposobu zawieszania mezuzy – jedni uważają, że powinna wisieć pionowo, inni, że poziomo. Metodą talmudycznego kompromisu, mezuzę zawiesza się pod kątem.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów radakcyjnych
Tags: , , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2358 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]