Sędziowie Sądu Najwyższego na sympozjum na temat Talmudu

Aktualizacja: 2008-08-5 12:52 pm

Ponad 200 prawników, adwokatów i sędziów spotkało się i wzięło czynny udział w sympozjum zorganizowanym przez żydowską sektę Chabad-Lubavitch na temat: “Demokracja a nieznany los praw jednostki”.

W sympozjum odbywającym się w połowie lipca br. w hotelu Madison w miejscowości Morris Township w stanie New Jersey, wziął również udział i zabrał jeden z najważniejszych głosów panelu, Stuart Rabner, niedawno powołany główny sędzia federalny z Sądu Najwyższego stanu New Jersey, a także inny sędzia Sądu Najwyższego stanu New Jersey, Barry T. Albin, rozprawiający o “tradycyjnie amerykańskiej koncepcji praw obywatelskich”, a także rabin Shlomo Yaffe, dziekan Instytutu Amerykańskiego i Talmudycznego Prawa (Institute of American and Talmudic Law) – uczelni kształcącej amerykańskich prawników co do sposobów zastosowania w prawie i w procedurach i decyzjach amerykańskich sądów, żydowskiego prawa Halacha.

Dyskusje podczas sympozjum dotyczyły m.in. aspektów “etyki Talmudu”. Jak powiedział rabin Shalom Lubin, fundator tworu o nazwie “Sympozjum Żydowskiego Prawa” (Jewish Law Symposium): “Prawo i etyka Talmudu posłużyły jako podwaliny infrastruktury moralnej i życia cywilnego ludzkości oraz tworzyły jego system prawny.”

Uczestnicy sympozjum mogli uzyskać tzw. kredyty, wymagane do dalszej oficjalnej edukacji (Continuing Legal Education), aprobowane przez stany Nowy Jork i Pennsylvania.

 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2355 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]