Aktualizacja strony została wstrzymana

Sędziowie Sądu Najwyższego na sympozjum na temat Talmudu

Ponad 200 prawników, adwokatów i sędziów spotkało się i wzięło czynny udział w sympozjum zorganizowanym przez żydowską sektę Chabad-Lubavitch na temat: „Demokracja a nieznany los praw jednostki”.

W sympozjum odbywającym się w połowie lipca br. w hotelu Madison w miejscowości Morris Township w stanie New Jersey, wziął również udział i zabrał jeden z najważniejszych głosów panelu, Stuart Rabner, niedawno powołany główny sędzia federalny z Sądu Najwyższego stanu New Jersey, a także inny sędzia Sądu Najwyższego stanu New Jersey, Barry T. Albin, rozprawiający o „tradycyjnie amerykańskiej koncepcji praw obywatelskich”, a także rabin Shlomo Yaffe, dziekan Instytutu Amerykańskiego i Talmudycznego Prawa (Institute of American and Talmudic Law) – uczelni kształcącej amerykańskich prawników co do sposobów zastosowania w prawie i w procedurach i decyzjach amerykańskich sądów, żydowskiego prawa Halacha.

Dyskusje podczas sympozjum dotyczyły m.in. aspektów „etyki Talmudu”. Jak powiedział rabin Shalom Lubin, fundator tworu o nazwie „Sympozjum Żydowskiego Prawa” (Jewish Law Symposium): „Prawo i etyka Talmudu posłużyły jako podwaliny infrastruktury moralnej i życia cywilnego ludzkości oraz tworzyły jego system prawny.”

Uczestnicy sympozjum mogli uzyskać tzw. kredyty, wymagane do dalszej oficjalnej edukacji (Continuing Legal Education), aprobowane przez stany Nowy Jork i Pennsylvania.

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content