Aktualizacja strony została wstrzymana

Oświadczenie Ukraińskich Służb Specjalnych: Za Wielki Głód odpowiedzialni są Żydzi i Łotysze

Organizacja o nazwie „Ukraiński Komitet Żydowski” zaprotestowała przeciwko publikacji zamieszczonej 23 lipca br. na internetowej rządowej stronie Służb Specjalnych Ukrainy – SBU (Security Service of Ukraine)[1] twierdzącej, iż za ludobójstwo Wielkiego Głodu w latach 1832-33 (Hołomodor) na terytorium ówczesnej Sowieckiej Republiki Ukraińskiej, w nieproporcjonalnie dużej mierze odpowiedzialni są Żydzi oraz Łotysze.

Aleksander Feldman, przywódca „Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego” tłumaczył na konferencji w Kijowie mówiąc, że: “Dokumenty wzięte z archiwów SBU poświadczają, iż Wielki Głód w latach 1932-22 został opracowany przez kryminalny stalinowski reżim totalitarny, jednak powinniśmy być bardzo ostrożni i w tym przypadku ujawnić nazwiska wysokich rangą sowieckich i komunistycznych oficjeli i oprawców NKWD, którzy przygotowali i przeprowadzili akcję Wielkiego Głodu i represje w latach 1932-33″.[2]

Izraelska agencja informacyjna JTA dodaje, że „Lista nazwisk sowieckich przedstawicieli jest głównie – a w niektórych przypadkach sztucznie – żydowska. Na przykład, niektóre żydowsko-brzmiące nazwiska są zamienione na nazwiska nie wyglądające na żydowskie. Poza tym, niektóre osoby wymienione na liście nie mogły mieć bezpośredniego wpływu na Wielki Głód.” [3]

„Ukraiński Komitet Żydowski” twierdzi, że publikacja tej listy przez SBU „ma na celu ukrycie prawdziwych sprawców Wielkiego Głodu”. Komitet wezwał ukraińskie służby specjalne do przeredagowania listy i usunięcia – jak twierdzi – „nieścisłości”.

Na nadesłane żądanie sprostowania, ukraińskie służby SBA odpowiedziały, że jednak „lista będzie się powiększać”.

1. Служба безпеки України відкриває для широкого загалу архівні матеріали щодо осіб, причетних до організації та здійснення політики Голодомору-Геноциду і репресій

2. “The documents taken from SBU archives prove that the Famine 1932-1933 was engineered by the criminal totalitarian Stalin regime, but we should be very careful and in this case reveal the names of all high-ranking Soviet state and Communist Party officials and NKVD henchmen who perpetrated and executed the famine and repressions in 1932-1933”

3. „The list of the Soviet officials is predominately, and in some cases artificially, Jewish. For example, some Jewish-sounding surnames were substituted for names that did not seem Jewish. In addition, some on the list could not have had a direct impact on the famine.”

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

.