Aktualizacja strony została wstrzymana

„Katolicka” Agencja Informacyjna zaprasza na luterską „ewangelizację”

KAI w dzisiejszym komunikacie informuje o wielkiej „akcji ewangelizacyjnej” przygotowywanej w Mrągowie przez Centrum Misji i Ewangelizacji „Kościoła” Ewangelicko-Augsburskiego. Do dyskusji, wspólnych modlitw i wieczornych koncertów, które potrwają od 17 do 24 sierpnia nad jeziorem Czos, zachęcani są dorośli, dzieci i młodzież.
Owa tylko z nazwy „Katolicka” Agencja Informacyjna w trosce o zbawienie swoich czytelników bynajmniej nie przestrzega przed zgubnymi skutkami działania tej odszczepieńczej sekty. Wręcz przeciwnie – na zakończenie zamieszcza wiadomość o terminie zgłoszeń do udziału w opisywanej imprezie, podając dane kontaktowe organizatorów.


„A tą [wiarę], którą niedawno djabelski posłaniec i ślubów Bogu uczynionych gwałtownik, cielesny i rozpustny Luter przyniósł, a nietylko jej cudami nie potwierdził, ale ją sprośnym żywotem pomazał, niech się słusznie brzydzą, bo nie jest to wiara Chrystusowa, ale tajemne i do pogaństwa wiodące bałwochwalstwo.”
o. Piotr Skarga SI, Żywoty Świętych, Obrok duchowny do żywota ś. Ludgera, Biskupa Monasterskiego, Apostoła Saskiego.

„Z tych samych przyczyn, z jakich powstawały dawniejsze herezje powstał także protestantyzm wszystkich odcieni, a mianowicie z pychy i namiętności twórców swoich i krzewicieli. Głęboko ubolewać trzeba nad nieszczęściem tych ludów, których oszukano i skrzywdzono w posiadaniu największego dobra w tym życiu, używając już to chytrości, podstępu i obłudy, już to gwałtu i brutalnej przemocy; pożałowania godni są dzisiejsi protestanci, którzy są ofiarami owej walki, jaką rozumowi i obyczajom w XVI. wieku wypowiedziano, wprowadzając smutny i dotychczas nie usunięty rozłam w chrześcijaństwie. Dziwić się trzeba, jak może wykształcony protestant, znający początki i rozwój historii swego wyznania, mimo to żywić dla niego jakikolwiek szacunek.”
ks. dr Jan Żukowski, O źródłach niewiary, Lwów 1903, s. 376-377.

Za: Kronika Novus Ordo | Napisał Wiedhold dnia 29.7.08

Skip to content