Petycja 31 tysięcy naukowców przeciwko propagandzie “globalnego ocieplenia”

Aktualizacja: 2008-07-28 12:49 pm

Ponad 31 tysięcy naukowców amerykańskich, w tym ponad 9 tysięcy z tytułami doktorskimi w takich dziedzinach jak klimatologia, meteorologia czy badań środowiska, podpisało petycję odrzucającą powszechnie propagowany mit “globalnego ocieplenia” będący jakoby konsekwencją i efektem działalności człowieka na Ziemii mającego wytwarzać zgubne “gazy cieplarnianie”.

“Nie ma żadnych przekonujących wyników badań wskazujących na korelację pomiędzy wytwarzanymi przez człowieka gazami takimi jak dwutlenek węgla czy metan, które mają powodać w przyszłości katastrofę ocieplenia ziemskiej atmosfery i zaburzenia klimatu Ziemi” – stwierdza petycja i podkreśla, że “Wręcz przeciwnie: istnieją silne materiały badań naukowych wskazujące na to, że wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze powoduje pozytywne skutki dla środowiska fauny i flory na Ziemii.”

Akcja zbierania podpisów The Petition Project rozpoczęła się 10 lat temu i wzmogla się w latach 1999-2007 kiedy to podpisało się pod nią dziesiątki tysięcy naukowców. Akcja zbierania podpisów jest tym cennniejsza, że miała miejsce podczas presji na środowisko naukowe ze strony mediów prowadzących intesywną kampanię propagandową “efektu cieplarnianego” oraz władz centralnych rozporządzających funduszami na projekty naukowe.

Akcja zbierania podpisów jest w pewnym sensie odpowiedzią na lansowanie katastrofalnej wizji propagowanej m.in. przez Ala Gore – laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 2007 roku “na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu”. Jak stwierdził Art Robinson, profesor chemii i współzałożyciel naukowego instytutu Linus Pauling Institute of Science and Medicine: “Film Ala Gore’a [chodzi o film pt. “An Inconvenient Truth” propagowany w mediach i używany w szkołach w procesie prania mózgów dzieci i młodzieży] twierdzi jakoby istnieje “konsens” i “naukowa zgoda” w sprawie powodowanego działalnością człowieka globalnego ocieplenia. Niestety, film Gore”a zawiera wiele poważnych nieprawidłowości, z którymi żaden uczciwy, znający się na rzeczy naukowiec nie może się zgodzić.”

Lista sygnatariuszy dostępna jest na stronie internetowej The Petition Project.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2314 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]