Aktualizacja strony została wstrzymana

Izrael wyhodował i rozpuścił wśród ludności arabskiej agresywne szczury?

Jak stwierdza palestyńska grupa monitorująca media – Palestinian Media Watch (PMW), dwie arabskie gazety wydawane na terytorium Autonomii Palestyńskiej oskarżyły Izrael o wypuszczanie wśród ludności arabskiej w Jerozolimie specjalnie wyhodowanych szczurów, które mają być bardziej agresywne w stosunku do Arabów. Jak stwierdzają gazety, szczury te mają być uodpornione na trucizny, bardziej agresywne niż inne, powszechne gatunki, nie bać się kotów, a wręcz przeciwnie – być dla nich postrachem, cechować się cztery razy większą rozrodczością, dochodzącą do 140 młodych rocznie od jednej samicy oraz być „niezwykle selektywne, nie zagrażające żydowskim mieszkańcom Jerozolimy”.

Arabskie oficjalne pismo Autonomii Palestyńskiej – Al-Hayat Al-Jadida, stwierdza w wydaniu z 18 lipca br., że „Izraelscy osadnicy wnoszą klatki wypełnione szczurami i rozpuszczają je wśród arabskich mieszkańców Starego Miasta. Próby arabskich mieszkańców wytępienia tych gryzoni spełzły na niczym, szczególnie dlatego, że koty uciekają od nich bojąc się ich rozmiarów i agresywności. Wszystkie konwencjonalne metody zabicia ich zawiodły i wydaje się, że są one udopornione na tradycyjne trutki przeciwko szczurom.” To samo pismo oświadczyło dzień wcześniej, że „Duża liczba żydowskich osadników przynosiła wielkie klatki wypełnione szczurami i wypuszczała je na ulice i uliczki Starego Miasta celem przemienienia życia arabskich mieszkańców w piekło, zmuszając ich w ten sposób do opuszczenia domostw.”

 

.