Aktualizacja strony została wstrzymana

Studenci występują z wpływowej organizacji studenckiej po ujawnieniu jej żydowskich korzeni i celów

Kilkunastu studentów prestiżowego uniwerstytetu Massachusetts Institute of Technology – (MIT), zrezygnowało z członkostwa w organizacji studenckiej Alpha Epsilon Phi po tym jak dowiedzieli się, że jest to organizacja żydowska.
Podczas omawiania historii organizacji w trakcie jej lutowego posiedzenia, członkinie dowiedziały się o żydowskich korzeniach i celach Alpha Epsilon Phi, która jest najstarszą żydowską organizacją studencką. Bonnie Wunsch, dyrektor organizacji powiedział, że organizacja jest otwarta dla każdego studenta, bez względu na wyznawaną religię, lecz deklaruje się dochowywać wierności żydowskim celom.
Organizacja rozpoczęła rekrutację nowych członków.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Organizacje studenckie zwane Fraternity (przyjmujące tylko mężczyzn) bądź Sorority (przyjmujące kobiety) są znanymi na świecie tzw. korporacjami studenckimi, czyli organizacjami często o niejasnych korzeniach i niejasnych celach. Większość – jeśli nie wszystkie – miały bądź mają powiązania z tajnymi organizacjami typu masońskiego i są najczęściej wstępnym etapem rekrutacji wyselekcjonowanych członków przyszłej elity polityczno-kulturalno-finansowej kraju. Z utrzymywaniem tajności wielu elementów działania, organizacje te wcale się nie kryją, wręcz przeciwnie: utrzymywanie sekretów jest obowiązkiem każdego członka, a obowiązek ten jest zapisany w statutach organizacji. Już w samej nazwie jest najczęściej „zakodowane” jakieś przesłanie organizacji, bowiem za ich greckimi literami kryją się nieznane ogółowi prawdziwe nazwy i ukryte cele. Organizacje posiadają cały wachlarz wewnętrzych tajnych rytuałów, ceremonii, hymnów, gestów – często właśnie po tych imponderabiliach ich członkowie rozpoznają się na świecie w różnych sytuacjach. Członkowie zbierają się w miejscach i czasie, o których nie wolno im ujawniać osobom niewtajemniczonym.

Jedną z najbardziej znanych korporacji studenckich jest organizacja Skull and Bones („Czaszka i piszczele”), działająca na Yale University i skupiająca jej elitę studencką. Do organizacji tej należeli byli prezydenci USA, jak William Taft, George H. Bush, należy też obecny prezydent George W. Bush oraz jego kontrkandydat John Kerry. Lista prominentych działaczy wywodzących się tylko z tej jednej masońskiej organizacji Skull and Bones jest bardzo długa. W gabinecie prezydenta George W. Busha poprzedniej kadencji było co najmniej 11 członków tej organizacji. Do Skull and Bones należało dziesiątki senatorów i kongresmenów, wielu założycieli najważniejszych pism amerykańskich, dziennikarze, najwięksi biznesmeni. Lista znanych i ujawnionych nazwisk jest długa i ukazuje tylko czubek góry lodowej całej masońskiej siatki działającej w polityce, biznesie, finansach, mediach..

Warto przypomnieć, że masońskie organizacje są z racji przyjętych celów organizacjami antykatolickimi i każdy członek jakiejkolwiek organizacji masońskiej podlega automatycznej ekskomunice. Pomimo pewnego zmiękczenia stanowiska wielu hierarchów i prób reinterpretacji, Watykan nie cofnął cały czas obowiązujących w tej materii orzeczeń.

 

Plakat z kampanii wyborczej Bush-Kerry symbolizujący ich czonkostwo w organizacji Skull and Bones.

Photo: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:SkullVsBonesposterGWBJKAmerica.JPG

 

.