Kościół katolicki członkiem koalicji “kościołów” protestanckich

Aktualizacja: 2006-04-11 12:00 am

Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych włączył się w struktury i stał się członkiem nowoutworzonej koalicji „Kościoły chrześcijańskie Razem w USA” – (Christian Churchus Together in the USA – CCT). Koalicja, która zawiązała się podczas spotkania w dniach 28-31 marca br w Atlancie (Georgia), składa się z 33 „kościołów” protestanckich i Kościoła katolickiego. Biskupi amerykańscy zagłosowali w listopadzie 2004 roku za przystąpieniem do CCT. W konferencji w Atlancie wzięła udział 12-osobowa delegacja Kościoła katolickiego pod przewodnictwem bp. Stephen W. Blaire (Stockton). Kard. William Keeler (Baltimore) wchodzący w skład delegacji, wybrany został pierwszym Prezydentem katolickiej grupy CCT.
Misją CCT, skupiającą poprzez swe kongregacje 100 milionów członków, jest „umożliwienie kościołom i chrześcijańskim organizacjom wspólny rozwój w Chrystusie celem wzmocnienia naszego chrześcijańskiego świadectwa w świecie.”

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=225 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]