Aktualizacja strony została wstrzymana

Kościół katolicki członkiem koalicji „kościołów” protestanckich

Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych włączył się w struktury i stał się członkiem nowoutworzonej koalicji „Kościoły chrześcijańskie Razem w USA” – (Christian Churchus Together in the USA – CCT). Koalicja, która zawiązała się podczas spotkania w dniach 28-31 marca br w Atlancie (Georgia), składa się z 33 „kościołów” protestanckich i Kościoła katolickiego. Biskupi amerykańscy zagłosowali w listopadzie 2004 roku za przystąpieniem do CCT. W konferencji w Atlancie wzięła udział 12-osobowa delegacja Kościoła katolickiego pod przewodnictwem bp. Stephen W. Blaire (Stockton). Kard. William Keeler (Baltimore) wchodzący w skład delegacji, wybrany został pierwszym Prezydentem katolickiej grupy CCT.
Misją CCT, skupiającą poprzez swe kongregacje 100 milionów członków, jest „umożliwienie kościołom i chrześcijańskim organizacjom wspólny rozwój w Chrystusie celem wzmocnienia naszego chrześcijańskiego świadectwa w świecie.”

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content