Aktualizacja strony została wstrzymana

Krew naszych Rodaków i prawda upomina się o pamięć

Dzisiaj wspominamy 65. rocznicę hekatomby Polaków na Wołyniu. 11 lica 1943 r. rozpoczęło się pasmo nieludzkich zbrodni na Narodzie Polskim zadanych przez ukraińskich ludobójców. Na naszych Rodakach popełniano zbrodnie tak okrutne, bez różnicy płci i wieku.

Była to akcja zainicjowana przez banderowców, działaczy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i formacje UPA, wspomagana przez chłopstwo. Najwięcej mordów, dokonanych w lecie 1943 roku, odbyło się w niedziele. Ukraińcy wykorzystywali fakt, że Polacy gromadzili się podczas Mszy św. w kościołach, więc często kościoły były otaczane, a wierni przed śmiercią częstokroć byli torturowani w okrutny sposób, np. przecinanie ludzi na pół piłą do drewna, wyłupywanie oczu, palenie żywcem. 11 lipca 1943 miał miejsce skoordynowany atak na dziesiątki polskich miejscowości, w całym zaś lipcu na ok. 600 polskich wsi i osad. Pod hasłem „śmierć Lachom” zginęło wówczas kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Liczbę Polaków zamordowanych przez Ukraińców szacuje się na ok. pół miliona.

Prezydent Lech Kaczyński odmówił patronatu obchodom rocznicowym, a Sejm nie podjął okolicznościowej uchwały.

A wczoraj minęła rocznica zbrodni w Jedwabnem. Tam, 10 lipca 1941 r. Niemcy zgromadzili okolicznych Żydów do stodoły i spalili. Do oglądania zbrodni zmusili mieszkających w okolicy Polaków. Wydarzenie stało się głośne sześćdziesiąt lat później, gdy Jan Gross wydał pierwszą haniebnie kłamliwą książkę, w której zarzucał Polakom uczestnictwo w zbiorowym morderstwie Żydów. Za pomocą tego kłamstwa, świat dowiadywał się, że Polacy mordowali swoich żydowskich sąsiadów. Sprawę mogła wyjaśnić ekshumacja zwłok pomordowanych Żydów, ale zakazał tego ówczesny minister sprawiedliwości, Lech Kaczyński.

Akcją likwidacji Żydów w Jedwabnym (a także w Radziłowie i Tykocinie) kierował komisarz kryminalny Hauptsurmfuhrer Hermann Schaper. Była to jedna z wielu akcji likwidacji Żydów (podobne miały miejsce w Wiznie, Wąsoczy, Radziłowie, Łomży, Tykocinie Rutkach, w wielu z tych miast Niemcy palili Żydów w stodołach). Ten sam schemat SS wykorzystywało w likwidacjach Żydów od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego (na Litwie, Białorusi, Ukrainie i Mołdawii).

Szanowny panie Prezydencie, panie Premierze, panie Marszałku Sejmu! Naród, który traci pamięć – traci sumienie, traci prawo do przyszłości. Wy panowie, przez swoje decyzje, jesteście odpowiedzialni za sumienie Narodu Polskiego.

Mirosław Orzechowski

Skip to content