Aktualizacja strony została wstrzymana

10 mln zł na projekty dla mniejszości romskiej

Ponad 10 mln zł na projekty wspierające Romów przewidziano w budżecie na bieżący rok – poinformowało MSWiA, które w środę przedstawiło sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych informację o działaniach na rzecz tej mniejszości.

Działacze romscy chcieliby większego wpływu na decyzje, kto dostanie pomoc finansową. Ich zdaniem, lepiej byłoby, gdyby partnerem romskich stowarzyszeń był resort kultury, a nie spraw wewnętrznych.

Ubiegłoroczne nakłady na „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” wyniosły 10 mln zł, w tym 3,7 mln zł na projekty edukacyjne, ponad 4 mln na zadania mające poprawić sytuację bytową Romów i ponad 850 tys. zł na projekty związane z pielęgnacją romskiej tożsamości etnicznej i kulturowej – poinformował wiceminister SWiA Tomasz Siemoniak.

W bieżącym roku 207 podmiotów ma zrealizować ponad 600 zadań łącznej wartości 10 mln zł w ramach projektów edukacyjnych, poprawy sytuacji materialnej, zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu i edukacji obywatelskiej. Ponadto MSWiA przekaże 358 tys. zł na stypendia dla studentów i uczniów, budżet MEN wesprze Romów kwotą 691 tys. zł. Ponieważ pieniędzy nie wystarczało – co roku do MSWiA wpływają wnioski na kwotę od 20 do ponad 40 mln zł – w bieżącym roku mają zostać uruchomione środki z funduszy strukturalnych.

MSWiA zauważa, że problemy zdrowotne wynikają z ubóstwa Romów, a integrację i wchodzenie na rynek pracy utrudnia „stereotypowy i
zazwyczaj negatywny wizerunek rozpowszechniony wśród nie-romskiej
większości”.

Zdaniem Romana Kwiatkowskiego z Romskiego Towarzystwa Historycznego, polityce wobec Romów zaszkodziło powierzenie jej MSWiA zamiast – jak wcześniej – ministerstwu kultury. Zarzucił resortowi spraw wewnętrznych przywiązanie do postrzegania Romów jako „czynnika zagrożenia”, rozgrywanie wewnętrznych podziałów, by odsunąć partnerów niewygodnych dla resortu. Romscy działacze zwracali uwagę że w niektórych środowiskach wciąż nie akceptuje się współpracy z resortem siłowym.

Romowie chcieliby też większego wpływu na decyzje o podziale środków przez administrację terenową i preferencji dla projektów długofalowych. Zgłaszali też problemy takie jak osobne wejście do szkoły dla romskich uczniów uczących się w osobnych klasach. To była inicjatywa z lat 80., gdy dzieci romskie słabo znały język polski, w tej chwili klasy romskie zdarzają się sporadycznie –
uspokajała przedstawicielka MEN, dodając, że nie jest to zalecenie resortu.

W narodowym spisie powszechnym z 2002 roku narodowość romską deklarowało 13 tys. obywateli, jednak liczebność całej społeczności szacowało się na ok. 20 tys. osób. Według organizacji Romów, jest ich w Polsce ok. 50 tys. Najliczniejsze skupiska Romów zamieszkują woj. małopolskie, śląskie, dolnośląskie i podkarpackie.

Za: prawy.pl

 

Skip to content