Szwecja kolejnym krajem wykluczającym z funduszu emerytalnego izraelską firmę zbrojeniową

Szwecja jest kolejnym krajem, który wykluczył z portfolio krajowego systemu emerytalnego izraelską firmę Elbit Systems Ltd.  Podobną decyzję podjęła we wrześniu ubiegłego roku Norwegia, której Minister Finansów, pani Kristin Halvorsen oświadczyła, że przyczyną decyzji o wycofaniu jest pogwałcenie przez izraelską firmę norm etycznych.

Władze szwedzkiego największego funduszu emerytalnego Första AP-Fonden oznajmiły o wykluczeniu firmy Elbit, również argumentując tę decyzję względami etycznymi.

„Rada Etyki funduszu zarekomendowała wykluczenie firmy Elbit w związku z powiązaniami tej firmy z przypadkami pogwałcenia podstawowywch praw [człowieka] i norm.” – stwierdza oświadczenie funduszu szwedzkiego.

Firma Elbit jest jednym z największych na świecie producentów zaawansownej elektroniki do sprzętu miliarnego. Zatrudnia prawie 11 tysięcy osób, obrót dochodzi do 3 miliardów dolarów rocznie.

Izrael był kilkadziesiąt razy wzywany przez ONZ do przestrzegania praw człowieka w następujących rezolucjach: 106, 111, 127, 162, 171, 228, 237, 248, 250, 251, 252, 256, 259, 262, 265, 267, 270, 271, 279, 280, 285, 298, 313, 316, 317, 332, 347, 425, 427, 444, 446, 450, 452, 465, 467, 468, 469, 471, 476, 478, 484, 487, 497, 498, 501, 509,515, 517, 518, 520, 573, 587, 592, 605, 607, 608, 636, 641, 672, 673, 681, 694, 726, 799. Also UNGA resolutions 50/21, 50/22, 49/35, 49/36, 49/62, 49/78, 49/87, 49/88, 49/149, 49/213, 48/40, 48/41, 48/58, 48/59. 48/71, 48/78, 48/94, 48/124, 48/158, 48/212. Długa lista rezolucji ONZ podjętych przeciwko Izraelowi, znajduje się tutaj.

Przyczyną bezkarności prowadzonej polityki przez Izrael jest przejęcie kontroli polityczno-gospodarczej nad Stanami Zjednoczonymi przez pro-izraelskie lobby. Bez politycznego, militarnego i finansowego poparcia Stanów Zjednoczonych, Izrael nie mógłby prowadzić dotyczasowej polityki eksterminacji ludności arabskiej, dążyć w kierunku budowy mesjanistycznego „Wielkiego Izraela” – Eretz Israel i przyczyniać się do destabilizacji Bliskiego Wschodu.

Budowany przez Izrael tzw. mur bezpieczeństwa, którego całkowita długość ma wynosić 790 km, ma zostać ukończony w 2010 roku. Mur ten w sposób jednoznaczny zagarnia ziemie palestyńskie zagrabione przez Izrael podczas tzw. sześciodniowej wojny w 1967 roku, będącej brutalną agresją Izraela na sąsiadującej kraje.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: The Local | http://www.thelocal.se/25810/20100330/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content