Władze Uzbekistanu cofnęły rejestrację chasydzkiej sekty Chabad-Lubavitch

Ministerstwo Sprawiedliwoćci Uzebekistanu oświadczyło 11 kwietnia br., że cofa rejestrację żydowskiej organizacji Chabad-Lubavitch. Rzecznik ministerstwa, Zhalolbek Abdusattarov przekazał decyzję rabinowi Abe David Gurevich, kierującemu z Taszkientu oddziałowi sekty Lubavitch w Uzbekistanie.

Gurevich odmówił jakichkolwiek komentarzy, nawet izraelskim agencjom informacyjnym.

 

Czym jest sekta Chabad-Lubavitch i cały skupiający się w nim jak w soczewce żydowski fanatyzm religijny, obłąkana rasistowska ideologia i – niekoniecznie otwarcie wyznawany, lecz praktyczny – syjonizm? W najbardziej poczytnym piśmie żydowskim wydawanym w Stanach Zjednoczonych – Jewish Week (wydanie z 26 kwietnia 1996), rabin Yitzhak Ginsburg z sekty Chabad-Lubavitch powiedział szczerze czym kieruje się ten rasistowski ruch:

„Dusze nie-Żydów (gentiles) są kompletnie innego i niższego rzędu. Są one całkowicie diabelskie i nie mają jakichkolwiek wartości i możliwości odkupieńczych. [..] Jeśli pojedyncza komórka pochodząca z ciała Żyda posiada w sobie boskość, jest częścią Boga, to każdy łańcuch DNA [z komórki ciała Żyda] jest częścią Boga. Wobec tego, w żydowskim DNA jest coś specjalnego.[…]
Jeśli Żyd potrzebuje wątroby, czy można wziąć ją od przechodzącego obok nie-Żyda, aby ocalić Żyda? Tora prawdopodobnie by na to pozwoliła [bowiem] życie Żyda ma nieskończoną wartość. Jest coś nieskończenie bardziej świętego i unikalnego w życiu Żyda niż w życiu nie-Żyda”.

Obok mnóstwa przykładów z Talmudu – najbardziej rasistowskiej księgi spisanej ludzką ręką, ukazującej pychę grupy Ãœbermensch – założyciele ruchu Chabad-Lubavitch, określanej dziś jako „największa na świecie żydowska organizacja edukacyjna”, rozwijają te myśli. Oto rabin Shenur Zalman nazywa nie tylko chrześcijan, ale i nie-chrześcijan, czyli wszystkich oprócz Żydów: „śmieciami, odpadkami Boga” („supernal refuse„) – oczywiście w najgorszym znaczeniu tego określenia. Cytowany powyżej rabin Ginsburg nie wymyśla zatem nic nowego, a jedynie powtarza słowa rabina Zalmana. „Materiał, z którego stworzono nie-Żydów pochodzi z odpadów boskich. W rzeczywistości, oni sami pochodzą ze śmieci (odpadów), a to że jest ich znacznie więcej niż Żydów, jest potwierdzeniem tego, gdyż przecież ilość odpadów jest zawsze większa niż liczba ziaren. […] Wszyscy Żydzi są naturalnie dobrzy, a nie-Żydzi – naturalnie niedobrzy.”

Sekta Chabad-Lubavitch znana jest między innymi z corocznej akcji zapalania w parlamentach świata i w innych miejscach publicznych, żydowskiej Menory. W zeszłym roku po raz pierwszy Menorę zapalił w Pałacu Prezydenckim prezydent Lech Kaczyński wraz z arcybiskupem Kazimierzezm Nyczem. Menory zapłonęły również w Sejmie R.P. oraz na placu przed Pałacem Kultury w Warszawie.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content