Aktualizacja strony została wstrzymana

Żydowska Liga Przeciwko Zniesławieniu wychwala papieża Jana Pawła II

Dodano: 2006-03-28 12:00 am

W wydanej w zeszłym tygodniu przez żydowską organizację „Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti-Defamation League – ADL) 38-stronicowej publikacji, upamiętniającej pierwszą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, w pochlebnych słowach czci pamięć zmarłego papieża, którego, jak stwierdza dyrektor ADL Abraham H. Foxman: „Wyciągnięcie rąk do społeczności żydowskiej pozostanie ważną częścią jego nadzwyczajnej spuścizny.”

Rabin Leon Klenicki, b. dyrektor ADL do spraw międzywyznaniowych, uznawany jako ekspert do spraw stosunków katolicko-żydowskich stwierdza, że „Papież Jan Paweł II, jak żaden papież w historii, będzie na wieczność upamiętniony jako Pielgrzym Pokoju i Apostoł Pojednania. Jego modlitwy przy Ścianie Płaczu – najświętszym dla judaizmu miejscu, jego wizyta w Yad Vashem upamiętniająca Żydów zmarłych w Shoah, jego spotkania z naczelnymi rabinami Izraela, spotkania z władzami Izraela i Izraelczykami – były historycznymi momentami jego pielgrzymki.”

W publikacji Papież Jan Paweł II – Wizyta w Jordanii, Izraelu i Autonomii Palestyńskiej: Pielgrzym Modlitwy, Nadziei i Pojednania, zestawione są urywki wypowiedzi Jana Pawła II i komentarze do nich. Na przykład, podczas wizyty w Yad Vashem, po wypowiedzi Papieża do Premiera Izraela Ehud Barak, wypowiedzi, w której Papież mówi: „Przyszedłem do Yad Vashem złożyć hołd milionom Żydów, którzy pozbawieni wszystkiego, szczególnie swej ludzkiej godności, byli zamordowani w Holokauście. Więcej niż pół wieku minęło, ale pamięć pozostaje.”, umieszczony został komentarz:

„Słowa te są szczególnie trafne w czasie gdy istnieją grupy nazywające się właściwymi szkołami historycznymi, a które uważają, że Auschwitz ze swymi komorami gazowymi nie istniał, lecz jest wymysłem żydowskiej teorii spiskowej. Przemówienie Papieża jest przypomnieniem tym wszystkim rasistom i antysemitom, że Holokaust jest największym przykładem horroru, który kiedykolwiek miał miejsce w Zachodnim świecie.”

Jak komentarz ten ma się do słów Papieża – pozostawić należy do przemyślenia PT Czytelnikom.

Aczkolwiek papież Jan Pawel II był papieżem, którego wiele z licznych podejmowanych inicjatyw, gestów i wypowiadanych słów postawiłyby go w ławie heretyków przez wszystkich świętych, Doktorów Kościoła i przedsoborowych Papieży, to naginanie jego wypowiedzi do potrzeb polityki i ideologii syjonistycznej, jest skrajnością i nadużyciem największego formatu.

W lansowaniu tej propagandowej papolatrii, nie wystarczają już same rewolucyjne działania Jana Pawła II, rewolucyjne na miarę Rewolucji Francuskiej czy Rewolucji Październikowej (vide porównania Soboru Watykańskiego II do tych Rewolucji, dokonywane m.in. przez kard. Józefa Ratzingera, dzisiejszego papieża Benedykta XVI), lecz sięga się jeszcze po manipulację.

Te trzy elementy: wybrane faktyczne działania, gesty i wypowiedzi Papieża Jana Pawła II, medialna propaganda oraz zwykła manipulacja, przyczyniają się do tworzenia kultu, na bazie którego próbuje się zbudować fundament Nowej Religii. Komuś wyraźnie jest to na rękę. Jeśli przez dwa millenia Kościół Chrystusowy trwał niezmiennie w opozycji do Księcia Tego Świata, a tu nagle wszystkie agendy medialne Księcia Ciemności wychwalają Następcę Piotra, to należy się czegoś obawiać: albo Książę Ciemności nawrócił się – co jest z eschatologicznych pryncypiów niemożliwe – albo…
Innego wyjścia nie ma.

LM

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content