- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Abp Migliore skrytykował na forum ONZ ideologię “gender”

Przedstawiciel Watykanu przy ONZ, arcybiskup Celestino Migliore skrytykował ideologię „gender”. Jego zdaniem, niektóre programy ONZ zajmujące się promowaniem równości płci, stają się „coraz bardziej ideologiczne” i tak naprawdę przeszkadzają kobietom w osiągnięciu przez nie prawdziwego awansu.

W przemówieniu wygłoszonym w poniedziałek na forum ONZ arcybiskup ubolewał nad interpretacjami pojęcia „gender”, stosowanego w ostatnich oficjalnych dokumentach oenzetowskich. Jego zdaniem „rozmywają one każdą odmienność i zarazem komplementarność istniejącą pomiędzy mężczyznami a kobietami”.

Te teorie z pewnością nie zmieniają istoty rzeczy, ale zacierają i utrudniają jakikolwiek poważny i jak najbardziej konieczny awans kobiet, w oparciu o ich przyrodzoną godności i przynależne im prawa – stwierdził hierarcha.

Abp Migliore powiedział także, że wskutek łączenia kwestii praw osobistych, społecznych, ekonomicznych i politycznych kobiet z tzw. prawami zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, nie udało się zrealizować prawie żadnych postulatów międzynarodowych konferencji. Co więcej, jest ono nawet szkodliwe dla integralnych potrzeb kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.

Nuncjusz apostolski przy ONZ potępił także realizowanie założeń Deklaracji Pekińskiej, mówiąc, że jest ona wyrazem przemocy kobiet w stosunku do dzieci, które są zabijane lub porzucane. Domagał się ich gruntownej rewizji.

Hierarcha nie omieszkał wspomnieć o licznych, prawdziwych zagrożeniach czyhających na kobiety na całym świecie. Mówił m.in. o tym, że dyskryminacja w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej oraz żywności w pierwszej kolejności wpływa na dziewczynki i to znacznie bardziej niż na chłopców. Dziewczynki także stanowią najwyższy odsetek wśród dzieci, które są analfabetami.

Przemoc fizyczna i psychiczna dotyka przede wszystkim kobiety, w szczególności wtedy, kiedy gwałt jest wykorzystywany jako broń w czasie wojen.

Zdaniem arcybiskupa motywacja, wartości oraz metodologia i wytyczne stosowane w ramach organów ONZ utrudniają walkę z tymi wszystkimi realnymi zagrożeniami.

Źródło: CNA, AS